“Als we het klimaatprobleem tegen willen gaan, moeten we allemaal onze bijdrage leveren. Zowel op het werk als thuis”, aldus Harry van Dorenmalen, algemeen directeur IBM Nederland. “IBM kon zo snel aan de criteria voldoen omdat we al jaren bezig zijn om onze kantoorpanden zo energiezuinig mogelijk te maken. In die periode hebben we ingezet op een forse energiebesparing van 4% per jaar. Ook lieten we een warmtekrachtkoppeling installeren op het hoofdkantoor in Amsterdam. Resultaat: maar liefst 38% minder CO2-uitstoot.”

“Het is inspirerend om te zien hoe steeds meer bedrijven zich inspannen voor het klimaat. De dienstensector verbruikt een derde van de totale elektriciteit in Nederland. Daar valt dus veel klimaatwinst te behalen”, zegt Jan Willem Dol, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace. Deze zomer organiseerde IBM een grote brainstorm, de ‘innovation jam’, waar ook vernieuwende milieuconcepten uitgedacht werden. In de tien beste ideeën wordt 100 miljoen dollar geïnvesteerd. Dit geld gaat onder andere naar klimaatprojecten, zoals slimme energiemeetsystemen en intelligente elektriciteitsnetwerken.

IBM start voor haar medewerkers een bewustzijnsprogramma over klimaatverandering. Als kerstactie doet IBM mee aan de campagne van Greenpeace voor één miljoen spaarlampen. Met deze campagne stimuleert Greenpeace Nederlanders om hun energieverslindende gloeilampen te vervangen door spaarlampen. “We zijn blij dat IBM ook haar medewerkers oproept om in het dagelijks leven slimmer met energie om te springen”, aldus Jan Willem Dol van Greenpeace. “Want er is geen plek die je mag overslaan bij de aanpak van het klimaatprobleem.”

De HIER-campagne
HIER is een initiatief van 38 goede doelen die in Nederland en daarbuiten een groot aantal projecten uitvoeren om het wereldwijde klimaatprobleem aan te pakken. Het initiatief is erop gericht om Nederlandse consumenten, bedrijven en overheden te betrekken bij het klimaatprobleem. Het stimuleren van klimaatvriendelijke producten is daarbij erg belangrijk. Eerder sloot de Rabobank zich aan bij de HIER-campagne met de Klimaat-creditcard. De band Normaal gaf een klimaatneutrale tournee. De HIER-campagne wil laten zien dat de oplossing van het klimaatprobleem niet ergens ver van huis ligt, maar dichtbij.