Naar aanleiding van het ‘International Year of Sanitation’ van de VN start Initial Hokatex zijn wereldwijde campagne rond sanitaire voorzieningen. Initial Hokatex steunt hiermee het VN-streefdoel om het aantal mensen die geen toegang hebben tot sanitaire basisvoorzieningen tegen 2015 te halveren. Initial Hokatex zal in Afrika samen met de internationale organisatie ‘Save the Children’ concrete projecten rond sanitaire voorzieningen opstarten.

Een taboe-onderwerp

Rond sanitaire voorzieningen hangt nog steeds een taboesfeer. Maar zowel in de ontwikkelingslanden als in de westerse wereld zijn betere sanitaire voorzieningen een noodzaak. 17 procent van de kindersterfte wereldwijd van kinderen jonger dan vijf wordt veroorzaakt door diarree – dat is een schokkend gegeven waarvan heel wat mensen in de westerse wereld zich niet bewust zijn. Initial Hokatex wil het zakenleven en de publieke opinie mobiliseren, hiervoor steun zoeken, en zo helpen om het verschil te maken voor de mensen in ontwikkelingslanden. Het ‘International Year of Sanitation’ is een VN-initiatief met een grote uitdaging en Initial Hokatex is als specialist op het vlak van hygiëne trots hieraan een bijdrage te kunnen leveren.

Bouwen aan een hygiënische wereld

Initial Hokatex zal projecten steunen van ‘Save the Children’ in Afrika om sanitaire voorzieningen te bouwen in lokale gemeenschapsscholen. Er wordt echter niet alleen aandacht besteed aan ontwikkelingslanden. Meer dan de helft van de bevolking in de westerse wereld wast namelijk de handen niet na het toiletbezoek. Daarom zal Initial Hokatex een educatief programma ontwikkelen voor scholen om kinderen de basisbeginselen met betrekking tot handhygiëne bij te brengen.

Initial Hokatex betrekt tevens zijn werknemers om deze grootschalige campagne in hun naaste omgeving onder de aandacht te brengen en te steunen.

Speciale website

Initial Hokatex heeft een wereldwijde website gelanceerd – http://www.initialsanitation.com/ – die een belangrijk communicatiemiddel van de campagne zal zijn. Op de website vindt u informatie over het belang van sanitaire voorzieningen en handhygiëne. Daarnaast kunt u op de site terecht voor informatie over de projecten die Initial Hokatex steunt, en hoe bezoekers hieraan zelf een bijdrage kunnen leveren.

Sanitaire voorzieningen, van levensbelang voor gezondheid en economie

Ook na het International Year of Sanitation zal Initial Hokatex zich blijven inzetten om het probleem van de sanitaire voorzieningen onder de aandacht te houden. Initial Hokatex is ervan overtuigd dat sanitaire voorzieningen niet alleen van levensbelang zijn voor de gezondheid van de mensen, maar ook economische voordelen inhouden voor de ontwikkelingslanden. Ze dragen bij tot waardigheid en sociale ontwikkeling, zijn goed voor het milieu, en betere sanitaire voorzieningen zijn absoluut een haalbare zaak.