Vandaag (26 februari) ontvangt hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) als eerste waterschap in Nederland het certificaat voor de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een van de instrumenten van de Aanpak Duurzaam GWW en helpt bedrijven en overheden bij het reduceren van CO2. Binnenkort volgen er meer waterschappen met een certificaat.

De CO2-Prestatieladder is een middel om meer inzicht te krijgen in de CO2-voetafdruk van organisaties én om maatregelen te nemen om die voetafdruk te verkleinen. Bedrijven en overheden kunnen zich laten certificeren op basis van hun getroffen maatregelen. Hiermee laten ze zien voor een duurzame bedrijfsvoering te staan.

Bij aanbestedingen verlangde HHNK al langer dat aannemers zich certificeerden voor een bepaald niveau op de Prestatieladder. “Wanneer we in aanbestedingen verlangen dat het milieu hoog in het vaandel staat en aannemers daarmee extra punten scoren, dan moeten we zelf het goede voorbeeld geven.” Dat zegt Ruud Maarschall, lid van het dagelijks bestuur van HHNK, in het Noordhollands Dagblad.

De CO2-prestatieladder heeft 5 niveaus, oftewel: treden. HHNK is in eerste instantie gecertificeerd voor trede 3. Dat wil zeggen dat het hoogheemraadschap binnen de eigen organisatie de doelen voor CO2-reductie behaalt. De volgende stap is om de impact uit te breiden buiten de eigen organisatie.

In 2018 heeft HHNK 65.419 ton CO2 uitgestoten. Dit kwam vooral door de elektriciteit en het aardgas die gebruikt worden voor het zuiveren van afvalwater en de waterstand op het juiste peil te houden. HHNK wil nu zonnepanelen aanleggen op werven en zuiveringsterreinen. Ook wil het hoogheemraadschap overstappen op energiezuinige technologie in het zuiveringsproces. Dat betekent een reductie van bijna 23% CO2 in 2022. Daarnaast volgen andere maatregelen.

Onder begeleiding van de Unie van Waterschappen en Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) onderzoeken de waterschappen wat het betekent om zelf een CO2-Prestatieladder certificaat te halen. Het animo onder de waterschappen daarvoor is groot. De verwachting is daarom dat snel meer waterschappen het voorbeeld van HHNK volgen en een certificaat behalen.