De uitgave beschrijft wat er nu gebeurt op MVO en MBO vlak en geeft de ambities voor 2010 weer. Dat gebeurt op de aandachtsgebieden: gasten, medewerkers, maatschappij en milieu. Een aantal activiteiten is al stevig verankerd. De horeca is niet langer gericht op prijsgerichte inkoop maar steeds meer op eerlijke voeding van hoogwaardige kwaliteit. Vlees wordt alleen ingekocht bij biologische slagers, op de kaart staat alleen vis van het seizoen en foie gras ontbreekt op diezelfde kaart. Het inkoopbeleid richt zich in toenemende mate op leveranciers die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook werkt Holland Casino toe naar energieneutrale huisvesting van al haar 14 vestigingen. In dit kader is op 16 december van de gemeente Den Haag subsidie ontvangen voor een onderzoek naar lokale en schone energieopwekking van het casino in Scheveningen. Verder is het preventiebeleid kansspelen onderdeel van het MVO en MBO beleid. Dit jaar is Holland Casino wederom genomineerd voor de internationale Gaming Award voor Socially Responsible Casino Operator of the Year. In 2008 en 2009 werd deze titel gewonnen. In ontwikkeling zijn activiteiten op het gebied van duurzame bouw, opleiding en ontwikkeling van medewerkers, een speelse en verantwoorde spelomgeving, en het steunen van goede doelen.

Holland Casino heeft een bijzondere positie in de maatschappij. De overheid verwacht naast een rendabele bedrijfsvoering ook een maatschappelijke verantwoorde invulling daarvan. Centrale gedachte is dat gasten in de gelegenheid worden gesteld om op verantwoorde en gecontroleerde wijze deel te nemen aan casinospelen. Los van de overheidsopdracht kiest Holland Casino zélf bewust voor het inkleuren van maatschappelijke verantwoordelijkheid én betrokkenheid. Met Bewust en Betrokken geeft Holland Casino haar doelstelling om maatschappelijke relevant te zijn, verder vorm.