CBS maakte vandaag de CO2 emissiecijfers bekend over het tweede kwartaal van dit jaar.  De Nederlandse economie heeft 0,9 procent minder CO2 uitgestoten in het tweede kwartaal van 2014 dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gecorrigeerd voor het verschil in weer steeg de CO2-uitstoot wel met 3,7 procent. De economie groeide met 0,9 procent op jaarbasis in het tweede kwartaal van 2014. Dit blijkt uit de flashraming van het CBS. De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen.

Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, tweede kwartaal 2014Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, tweede kwartaal 2014

Meer CO2-uitstoot energiebedrijven door meer inzet van steenkool

De CO2-uitstoot door ‘energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer’ was hoger dan een jaar eerder. De elektriciteitsproducenten produceerden namelijk meer elektriciteit en verbruikten meer steenkool. De elektriciteitsproducenten hebben wel minder aardgas ingezet, maar de daling in CO2-uitstoot die dit veroorzaakt was een stuk kleiner dan de stijging in uitstoot vanwege het extra steenkoolverbruik. Bij de verbranding van steenkool komen niet alleen relatief veel emissies vrij, ook heeft steenkool een lager rendement dan aardgas.
De toegevoegde waarde van de energiebedrijven is wel kleiner geworden. De productie door de elektriciteitsproducenten is gegroeid maar de productie van de energiedistributeurs en de netwerken is gedaald door het zachte weer.

Stijging emissies door groei industrie

In de ‘landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid’ zijn de emissies ook gestegen. Vooral de industrie heeft meer CO2 uitgestoten door meer productie. De toegevoegde waarde van de ‘landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid’ is echter wel gekrompen. Dit komt doordat de toegevoegde waarde van de delfstoffenwinning en de bouwnijverheid flink kleiner is dan hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De landbouw is wel gegroeid, maar heeft wel minder CO2 uitgestoten door het milde weer.

CO2-uitstoot transportsector stijgt

De CO2-uitstoot van de transportsector is dit kwartaal weer gestegen. Dit werd vooral veroorzaakt door een stijgende productie van de zeevaart en het goederenvervoer over de weg. Ook het aantal vliegbewegingen in de luchtvaart is licht toegenomen.

Huishoudens en dienstverlening stoken minder door warm weer

Er is in Nederland veel minder aardgas verstookt voor ruimteverwarming dan een jaar eerder, omdat het tweede kwartaal net als het eerste kwartaal relatief warm was. De CO2-uitstoot van huishoudens en de dienstverlening daalden hierdoor sterk. Het zachte weer zorgt hiermee voor krimp in CO2-uitstoot in het tweede kwartaal.