Elke manager wordt geconfronteerd met de uitdagingen van deze economisch moeilijke tijd. Het vertrouwen in het traditioneel leiderschap is na enkele geruchtmakende schandalen aangetast. Nu meer dan ooit is het centraal stellen van de klant van wezenlijk belang. Daarmee ook het betrokken houden en het stimuleren van de medewerkers. Ook de druk van andere stakeholders neemt toe waardoor maatschappelijk verantwoord – of duurzaam – ondernemen (MVO) geen luxeprobleem meer is.
Steeds meer organisaties geven aandacht aan deze nieuwe dimensie in het zakendoen, zoals aan intern ondernemerschap dat nieuwe perspectieven biedt in deze context.
De integratie van MVO en intern ondernemerschap herstelt het geloof in de organisatie. Bij Achmea is door middel van -internal branding” een weg gevonden naar duurzame ontwikkeling en waarde creatie. DHV en Nyenrode hebben dit traject (“Koersen naar waarden”) bij Achmea begeleid.
Berg Kleijn Communicatie heeft ook veel positieve ervaring opgedaan met -werk-ondernemerschap”, waarbij ondernemerschap van de medewerkers gekoppeld wordt aan de missie van de organisatie en dit leidt tot extra creativiteit, productiviteit en resultaat.
Pentascope wilde in 1998 nieuwe vormen van arbeidsverhoudingen maken door de schaal van medewerker in loondienst naar freelancer te vullen met allerlei soorten arbeidsrelaties onder de mooie titel “wonderschap” (samentrekking werknemer en ondernemerschap). Wat is hier 5 jaar later van terecht gekomen, wat “werkt” wel en wat “werkt” niet?