Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft in een rapportage een aantal doelen opgesteld voor het verminderen van verpakkingen, het gebruiken van duurzaam materiaal en de recyclebaarheid van verpakkingen.

Het verduurzamen van verpakkingen, in supermarkten en daarbuiten, is een belangrijke ontwikkeling. Als er steeds meer goed recyclebare verpakkingen op de markt komen, neemt de kwaliteit van gerecyclede verpakkingen als grondstof steeds verder toe. Hiermee wordt de afzetmarkt voor gerecycled materiaal steeds groter en komt circulariteit van verpakkingen steeds dichterbij, ook doordat steeds meer gerecycled materiaal wordt gebruikt bij de productie van nieuwe verpakkingen.

We zien dat bedrijven serieus werk maken van het kleiner, lichter en beter recyclebaar maken van hun verpakkingen. Tegelijkertijd kunnen nog meer stappen worden gezet om nog meer plastics hoogwaardig recyclebaar te krijgen. Dit vergt goede samenwerking van alle betrokkenen. Van het verpakkingsontwerp tot inzameling in gemeenten en van sortering tot recycling naar een nieuwe verpakking of product. Op alle onderdelen is innovatie van groot belang. Het CBL heeft deze uitdagingen omgezet in heldere doelen, dat geeft alle partijen concrete handvatten om de verduurzaming van verpakkingen te optimaliseren en te monitoren.

Daar waar mogelijk zullen wij het verpakkend bedrijfsleven blijven stimuleren om door te gaan met het verduurzamen van hun verpakkingen, bijvoorbeeld met advies van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en door het toepassen van tariefdifferentiatie*.

Door verpakkingen steeds beter recyclebaar te maken – samen met verdere verbeteringen in inzameling, sortering en recycling – komt een circulaire economie waarin verpakkingen optimaal ingezet kunnen worden als grondstof steeds dichterbij.

*Bedrijven betalen over hun verpakkingen een heffing aan St. Afvalfonds Verpakkingen, die daarmee de inzameling en recycling van verpakkingen vergoedt. Het tarief is gebaseerd op de kosten voor inzameling, sortering en recycling van die verpakkingen. Goed recyclebare verpakkingen komen in aanmerking voor een lager tarief.

Hester Klein Lankhorst, directeur van Afvalfonds Verpakkingen