Als we in 2050 een circulaire economie willen realiseren, moeten we met z’n allen nu écht gaan veranderen en de potentiële kansen benutten. Concreet beleid is hierbij van groot belang. De consument speelt een belangrijke rol. Het maken van bewuste keuzes en zo min mogelijk verspillen zijn belangrijke stappen in de goede richting.

Wij, Stichting Afvalfonds Verpakkingen en onze partners, werken namens producenten keihard om verspilling tegen te gaan en zo veel mogelijk verpakkingen te recyclen. Wij staan voor het principe ‘de vervuiler betaalt’. En het werkt. Uitbreiding van de producentenverantwoordelijkheid naar andere grondstoffen is wat mij betreft dan ook een kans die we met z’n allen niet mogen laten liggen.

Van de Nederlandse huishoudelijke verpakkingen werd in 2020 82 procent gerecycled. Een mooi getal, maar onze ambitie houdt hier niet op. We stimuleren samen met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) duurzaam verpakken en zetten in op de ontwikkeling van sorteer- en recycletechniek. Onze roadmap voor plasticrecycling is toekomstbestendig en een weg om in de toekomst plastic verpakkingen nog beter te kunnen recyclen.

We blijven zoeken naar kansen, innovaties en samenwerkingsverbanden om onze ambities in te vullen. We streven naar een wereld waarin steeds meer verpakkingen worden hergebruikt.

Hester Klein Lankhorst, Algemeen Directeur Stichting Afvalfonds Verpakkingen