Henkel publiceert zijn Duurzaamheidsverslag 2013. Het verslag beschrijft de belangrijke milieu- en maatschappelijke vooruitgang, die de onderneming in het afgelopen jaar heeft gemaakt. Een belangrijk onderdeel is de actieve betrokkenheid en opleiding van medewerkers wereldwijd. Het 23e report benadrukt ook de duurzame productinnovaties. Deze activiteiten passen bij het langetermijndoel van het bedrijf: het verdrievoudigen van de hulpbronnen efficiëntie in 2030.

Henkel stelde twee jaar geleden zijn Duurzaamheidsstrategie voor. Hierin schetst het bedrijf zijn langetermijndoel dat is gericht op het meer bereiken met minder en een efficiënter gebruik van hulpbronnen met een factor 3 in 2030. Om dit ambitieuze doel te bereiken, focuste Henkel zich ook afgelopen jaar voortdurend op het creëren van oplossingen voor duurzame ontwikkeling. Hiertoe behoren innovatieve producten en gezamenlijke projecten met partners vanuit de gemeenschap, industrie en politieke wereld. Daarnaast zijn er talrijke duurzaamheidsinitiatieven ontplooid in samenwerking met meer dan 47.000 werknemers wereldwijd. “De voorbeelden in het duurzaamheidsverslag tonen aan dat we op weg zijn om onze doelstellingen te behalen”, zegt Kathrin Menges, Executive Vice President Human Resources en voorzitter van de Sustainability Council van Henkel. “Onze werknemers zien het belang van duurzaamheid en zijn toegewijd om hieraan te werken. Dit is essentieel voor ons succes. En dat is ook waarom we duurzaamheidsissues hebben geïntegreerd in onze opleidingsprogramma’s. Dat zullen we dan ook zeker blijven doen in de toekomst.”

Deze programma’s omvatten veiligheid op de werkplek, maar ook speciale, geavanceerde trainingprogramma’s voor managementtrainees in opkomende markten. Het ‘Sustainability Ambassadors’-programma was een van de belangrijkste opleidingsinitiatieven in 2013. Dit programma geeft Henkel-medewerkers de capaciteiten om op een goede manier het belang van duurzaamheid over te brengen op collega’s, leveranciers, klanten, consumenten en schoolkinderen. Sinds de start van het programma in 2012 heeft Henkel circa 1.500 zogenaamde ‘Sustainability Ambassadors’ opgeleid die de duurzaamheidsleer hebben onderwezen aan meer dan 15.000 schoolgaande kinderen in 25 landen.

Naast de speciale opleidingsprogramma’s voor het personeel, was het afgelopen boekjaar duurzame innovatiemanagement een belangrijk aandachtspunt. Productinnovatie speelt een essentiële rol als verbetering van de kwaliteit van leven steeds minder afhankelijk is van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen. Duurzame innovatie moet dan ook tegelijkertijd de behoeften op het vlak van kwaliteit, milieuvriendelijkheid en sociale verantwoordelijkheid bevredigen. Dit kan door bijvoorbeeld de hoeveelheid gebruikte grondstoffen bij de productie of de hoeveelheid energie die nodig is om het product te gebruiken, te verminderen. Henkel richt zich op deze issues in nauwe samenwerking met partners in de waardeketen. Samenwerking betekent voor Henkel veelal het sluiten van partnerschappen met leveranciers of het uitvoeren van projecten met klanten en retailers.

Een van Henkel’s sterke punten is het op één lijn brengen van zijn strategie met duurzaamheid. In combinatie met zijn innovatieve kwaliteiten, stelt dit het bedrijf in staat zijn leidende rol op het gebied van duurzaamheid verder te versterken. Dit werd nogmaals bevestigd in 2013 in diverse internationale ranglijsten. Zo is Henkel voor het zevende jaar op rij benoemd tot ‘Sector Leader’ in de Dow Jones Sustainability Index. Daarnaast stond Henkel voor het dertiende jaar op rij in de ethische index van FTSE4Good en schaarde het zich tussen de ‘World’s Most Ethical Companies’ voor de zesde keer op rij.

De positieve trend in duurzaamheidsscores in 2013 onderstreept het voortdurende streven van Henkel naar het verder verbeteren van efficiëntie en veiligheid. Zo heeft het bedrijf in elf jaar tijd bijvoorbeeld het water- en energieverbruik weten te verminderen met respectievelijk 51 en 44 procent. Ook is de hoeveelheid afval afgenomen met 47 procent per ton productie. In dezelfde periode is het aantal werkongelukken gedaald met 90 procent.