Een derde van de logistieke bedrijven heeft een duurzaamheidsstrategie. De helft van de logistiek dienstverleners en verladende organisaties meet ook daadwerkelijk duurzaamheid in harde kpi’s.
Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van het Nationaal Duurzaamheidsonderzoek Logistiek dat Logistiek.nl samen met ABN Amro houdt. Ruim tweehonderd respondenten, veelal werkzaam als logistiek manager of directeur bij logistiek dienstverleners, groothandels of in de verladende industrie, deden mee aan het onderzoek.

Een derde heeft strategie

Uit de resultaten komt naar voren dat een derde van de logistieke bedrijven een duurzaamheidsstrategie heeft. Ook een derde van de respondenten geeft aan met een duurzaamheidsstrategie bezig te zijn. “De eerste resultaten weerspiegelen de vele serieuze stappen die door sector zijn gezet op het gebied van duurzaamheid”, aldus Bart Banning, sector banker Transport & Logistiek bij ABN Amro. “We zijn dan ook zeer geïnteresseerd hoe deze resultaten zich verhouden na de verdiepingslag die nog moet gaan plaatsvinden. Het zou mooi zijn als we de ketenpartijen nog een aantal aandachtspunten kunnen meegeven. Hiermee kunnen we hen verder op weg helpen de volgende stap te maken op de duurzaamheidsladder.”

Tevreden klanten en medewerkers

De reductie van uitstoot (CO2/NOx) en het energieverbruik wordt in de bedrijven het meeste gemeten. Opvallend is dat het meten van klant- en medewerkerstevredenheid door de respondenten net zo vaak wordt genoemd als belangrijke duurzaamheids kpi.

Whitepaper

De enquête voor het Nationaal Duurzaamheidsonderzoek Logistiek loopt nog deze week. Mocht u nog mee willen doen, dan kan dat. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijf minuten. Als dank ontvangt u als eerste de whitepaper met daarin de onderzoeksresultaten in uw inbox. Hierin kunt u onder meer lezen op welke duurzaamheids kpi’s bedrijven nog meer sturen en of er voldoende commitment is van hoger manager management om als organisatie duurzame stappen te kunnen zetten. Wat zijn de meest kansrijke routes naar duurzame oplossingen en zijn klanten bereid om voor duurzame oplossingen te betalen.

meedoen aan de enquete