De brouwer doet dit naar eigen zeggen ook om te voorkomen dat op termijn een reclameverbod voor alcoholische dranken wordt opgelegd, dan wel extra beperkingen in de verkoop of accijnsverhoging.