Met dit onderzoek meet de VBDO, alweer voor het vierde achtereenvolgende jaar, in hoeverre duurzaamheidsverslagen van Nederlandse beursgenoteerde onderneming voldoen aan de internationale GRI-richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging. Ook de duurzaamheidsverslagen van Shell, DSM, Unilever, Océ, ING, KPN, ABN Amro en Aegon presteren goed. Achterblijvers zijn Air France KLM, ASML, Corus, Fortis, Reed Elsevier en P&O Nedlloyd. Maar ze lopen nog steeds voor op de ondernemingen die geen duurzaamheidsverslag publiceren

Opvallend was de toename van zowel kwantiteit als kwaliteit van de onderzochte verslagen in 2004. Ten opzichte van het vorige onderzoek nam het aantal beschikbare duurzaamheidsverslagen toe van twaalf tot zeventien. Dit betekent dat van de achtenveertig grote beursgenoteerde ondernemingen in Nederland (AEX en Midkap) er eenendertig nog geen corporate duurzaamheidsverslag publiceren. Van deze eenendertig hebben Ahold en Numico aangekondigd in 2005 met een duurzaamheidsverslag te komen. De grote achterblijvers zijn volgens de VBDO de volgende bedrijven uit de nieuwe AEX-index: Burhman, Getronis, Hagemeyer, IHC Caland, Versatel, VNU en Wolters Kluwer.

Ook de kwaliteit van de verslagen verbetert sterk: de gemiddelde score stijgt van veertig procent in 2003 naar vijfenvijftig procent in het afgelopen jaar. Alle bedrijven, met uitzondering van Air France KLM, behalen een hogere score voor hun verslag dan in het voorgaande jaar. Steeds meer ondernemingen breiden hun milieuverslag uit tot een duurzaamheidsverslag en gebruiken bij het opstellen van hun verslag de GRI-richtlijnen. Een groot aantal ondernemingen voegt een zogenaamde GRI-checklist aan het verslag toe. Dit maakt het voor de gebruiker eenvoudiger om bepaalde indicatoren in het verslag terug te vinden.

ABN Amro, Aegon, Corus, P&O Nedlloyd en Fortis brengen voor het eerst op corporate niveau verslag uit over hun duurzaamheidsprestaties. Fortis doet dit als enige onderneming geïntegreerd in haar financiële jaarverslag.

De VBDO wil door middel van de transparantiebenchmark inzicht geven in hoeverre bedrijven transparant zijn op duurzaamheidsgebied.