Het programma Duurzame Logistiek wil een concrete bijdrage leveren aan de verduurzaming van de logistieke keten. Hierbij gaan kostenbesparing en CO2-reductie hand in hand. Het programma ondersteunt 250 zogenoemde koplopers. Deze koplopers zijn bedrijven in de logistieke sector die zich willen verbinden aan de doelstelling hun CO2-uitstoot in 2012 met 20 procent te reduceren. Hierbij ondersteunt en verbindt Connekt bedrijven met het oog op het vaststellen en integreren van duurzaamheiddoelstellingen in de logistieke bedrijfsvoering.

Substantiële CO2-reducties

Heineken zal door een reeks van activiteiten aan de criteria van de Award voldoen. Zo vervoert de bierbrouwer sinds oktober 2010 al zijn exportbieren vanaf de brouwerij in Zoeterwoude via de binnenvaartterminal in Alphen aan de Rijn naar de havens van Rotterdam en Antwerpen. Met als resultaat dat jaarlijks gemiddeld honderdduizend vrachtwagens minder op de weg rijden. Dit komt overeen met een besparing van 35 procent van de CO2-uitstoot. Bovendien wordt vanaf het voorjaar van 2011 de mout voor de Zoeterwoudse brouwerij per binnenvaartschip aangeleverd in plaats van per truck. Hierdoor realiseert Heineken een extra besparing van bijna een derde op de uitstoot van CO2. Verder zet Heineken vanaf begin volgend jaar Ecotrucks – Lange Zware Voertuigen – voor Zoeterwoude in. Ook vindt een verdere reductie plaats van het aantal lege kilometers en worden andere milieuvriendelijkere vormen van transport aangewend. Deze optelsom van milieuvriendelijke maatregelen resulteert in een beperking van minimaal 20 procent van de CO2 emissies in 2012 (gerelateerd aan de logistieke operaties van Heineken).

“Heineken zet vandaag – samen met veel andere winnaars van de Lean and Green Award – een belangrijke stap vooruit richting duurzaamheid. Dat is van groot belang om Nederland – en de Nederlandse binnensteden – op een duurzame manier te bevoorraden”, benadrukt Eric Janse de Jonge, bestuurslid Connekt, lid van de Eerste Kamer en ambassadeur Stedelijke Distributie.

“Heineken ontwikkelt een ‘groene’ visie op alle aspecten van haar bedrijfsvoering. Eén van de belangrijkste pijlers is het reduceren van de CO2-uitstoot”, zegt Fred Holvast, Directeur Customer Service & Logistics Heineken Nederland. “Het verduurzamen van alle logistieke bewegingen speelt hierin een belangrijke rol. Het behalen van de Lean and Green Award past daar daarom goed in en daar zijn we blij mee!”