Heemskerk benadrukte dat er een markt van ruim 400 miljard euro is die betrokken kan worden voor het bevorderen van de groene internationale handel. Protectionistische maatregelen leveren volgens Heemkerk geen bijdrage om deze markt te benutten. ‘Het buitensluiten van de rest van de wereld leidt zelden tot de oplossing van binnenlandse problemen, ze worden er juist vaker steeds erger door.

Nieuwe wereldhandelsafspraken in het kader van de Doha-ontwikkelingsronde kunnen per saldo zeer positief voor de economische ontwikkeling uitpakken, aldus Heemskerk. ‘Zeker in het licht van de huidige crisis zijn snelle afspraken van cruciaal belang voor het vertrouwen in de economie. Natuurlijk moeten we daarbij niet vergeten dat vrijmaking van de handel soms ook hele pijnlijke gevolgen heeft. Bijvoorbeeld wanneer bepaalde sectoren of bedrijven niet concurrerend blijken op de wereldmarkt. Juist ontwikkelingslanden moeten daarom bijvoorbeeld ook de kans krijgen zich te ontwikkelen, zonder dat ook zij hun markten meteen al volledig hoeven te openen.’

De staatssecretaris sprak op de Erasmus Universiteit Rotterdam bij een lezing ter ere van Pascal Lamy, de voorzitter van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Lamy ontving op de Erasmus een prestigieuze onderscheiding (World Leader Cycle Award) voor zijn inzet voor de wereldhandel en de verbetering van de positie van ontwikkelingslanden. In zijn speech noemde Heemskerk Lamy de juiste man om de WTO door de huidige turbulente economische tijd te loodsen.