Helft grootste Europese bedrijven koppelt beloning van de top aan klimaatverandering

De bedrijven en investeringsfondsen die leiden op het gebied van milieubehoud zien hun prestaties beloond nu CDP, het non-profit platform voor transparantie omtrent milieuprestaties zijn rapport presenteert European Report: Higher Ambition, Higher Expectations. Een analyse van de milieugegevens van 859 ondernemingen wijst uit dat 75% nu gelooft dat zogeheten ‘transitierisico’s’, zoals nieuwe klimaatwetgeving, een belangrijk effect zullen hebben op hun ondernemingen. Om deze risico’s te beheersen, stelt 47% van de ondernemingen nu compensatie in het vooruitzicht aan hun directie of raad van bestuur, terwijl 1 op de 4 bonussen verbindt aan het behalen van klimaatdoelen.

Het onderzoek toont ook aan dat tegen 2020, 72% van de bedrijven verschillende klimaatscenario’s zal hanteren om hun bedrijfsstrategieën vast te stellen. Zulke scenario-analyses helpen ondernemingen hun prestaties in een ander kader te plaatsen, ‘alternatieve werelden’ waarin bijvoorbeeld klimaatverandering beperkt blijft tot 2°C of minder, als resultaat van een aanzienlijke vermindering van emissies. Bijna 9 op de 10 Europese bedrijven die gehoor hebben gegeven aan CDP’s verzoek om informatie, denken dat er juist kansen ontstaan door klimaatveranderingen. De helft geeft aan meer vraag te verwachten naar goederen met een lage uitstoot.

Het rapport volgt op recente waarschuwingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dat de wereldeconomie een radicale transformatie door moet gaan om de ergste effecten van klimaatverandering het hoofd te bieden, en van het World Economic Forum dat in zijn jaarlijkse Global Risk Report milieurisico’s bovenaan de lijst plaatste. In 2018 rapporteerden Europese bedrijven een reductie in de uitstoot van broeikasgassen ter grootte van de uitstoot van heel Oostenrijk. Dit als resultaat van een verzoek van een investeerder om milieuinformatie. Het aantal bedrijven dat goedgekeurde, op wetenschappelijke basis vastgestelde doelen stelde in lijn met het Verdrag van Parijs, groeide vorig jaar met 65%. Echter, meer dan de helft van de bedrijven (53%) heeft nog steeds geen doelen gesteld voor hun totale (absolute) emissies, en van de bedrijven die dat wel hebben gedaan, strekken die doelen in slechts een derde van de gevallen verder dan 2025.  De 76 ondernemingen die een waardering A kregen in CDP’s jaarlijkse ranglijst worden vandaag voorgesteld bij de CDP Awards in Brussel.

Steven Tebbe, CDP Europe Managing Director, zegt hierover: “Het volgende decennium is cruciaal wil de verschuiving richting een duurzame economie succesvol zijn. Bedrijven spelen hierin een centrale rol. Ondernemingen op de A Lijst tonen aan dat milieutechnisch en economisch leiderschap hand-in-hand kunnen gaan. De op onze A Lijst gebaseerde STOXX Global Climate Change Leaders Index heeft het beter gedaan dan de STOXX Global 1800 met een verschil van 5,5% per jaar tussen 2011 en 2019.”

Extra aandacht gaat er vandaag ook uit naar de asset managers van de 10 Europese investeringsfondsen met de beste klimaatprestaties, op basis van data van de klimaatranglijst voor fondsen, Climetrics. Deze door CDP-data gevoede tool meet de klimaatprestaties van aandelen van een fonds, de weging van klimaatissues binnen het asset management en het investeringsbeleid om investeerders te helpen de investeringen te vinden die in lijn zijn met een economie met een minimale uitstoot van CO2Het fonds ‘NN (L) European Sustainability Equity ‘ van het Nederlandse NN Investment Partners is in deze top 10 opgenomen.

Een analyse van de top 10 van de holdings achter winnende fondsen laat zien dat bijna de helft van de best scorende fondsen (46%) een score A kreeg van CDP en bijna tweederde (73%) een A of B scoorde. Zowel asset managers BNP ParibasCandriam als Mirova hebben twee fondsen in de lijst van 10 fondsen die een Climetrics Fund Award krijgen. Franse asset managers kregen sowieso 70% van alle awards, wat de leidende positie van de Franse investeerders onderstreept in de transitie naar een lage-uitstoot-economie. Frankrijk is daarbij ook leidend binnen Europa in het ontwikkelen van regulerend beleid t.a.v. de financiële sector, zoals Artikel 173-VI, dat investeerders verplicht o.a. te rapporteren over hun klimaatrisico’s.

Nico Fettes, Head of Climetrics bij CDP: “Grotere transparantie in de fondsensector is belangrijk om een beweging op gang te krijgen van kapitaal richting duurzame investeringen en het Verdrag van Parijs te halen. Het doel van Climetrics is investeerders zelfvertrouwen te geven in hun investeringen en deze awards zijn een indicatie dat bepaalde fondsen een lager langetermijnrisico door klimaatverandering met zich meedragen.”

Share Button