Het doel van de campagne is een doorbraak te bewerkstelligen van biologische producten. Biologische voedselproducten moeten de kern vormen van wat in de winkel verkrijgbaar is,
vindt Milieudefensie, niet slechts een
aanvulling op het assortiment. Biologisch eten als norm, zeker voor kwaliteitsproducten.
Milieudefensie vraagt de bedrijven om vóór 1 september 2002 over te gaan op volledig biologische ingrediënten voor één van hun belangrijkste producten.

Biologische producten geven de beste garantie voor een gezond milieu. Bij overgang op biologische productiewijzen hebben we niet meer te kampen met schade aan de natuur en het milieu
door het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen en kunstmest, met
onoverzienbare risico’s door genetische
manipulatie van landbouwgewassen, en met hormonen en antibiotica in de bio-industrie.

Milieudefensie richt zich in haar campagne niet uitsluitend op de voedingsindustrie. Ook de afzetkanalen voor voedselproducten zullen de
komende jaren de aandacht krijgen, zoals supermarkten, kantines en restaurants. De overheid wordt aangespoord doortastende maatregelen te treffen die de biologische voedselproductie stimuleren en vervuilende productiewijzen inperken.