Daarmee wil de brouwer meewerken aan de reductie van CO2-uitstoot. ‘Proef en geniet van de regio en lever zodoende een bijdrage aan een beter klimaat’, luidt het motto.

Voorbeelden
Voorbeelden van initiatieven op dit gebied zijn: de Poshoorn in Maastricht, Bij Koos (Koos&co’s) in Ottersum en Gasterij in ’t Ven in Eindhoven. Op korte termijn zal het klimaatneutrale ProefLokaal De Fransche Molen in Valkenburg tevens haar deuren openen.

Bewuster
Middels dergelijke activiteiten hoopt de brouwerij niet alleen de horecaondernemer te stimuleren regionaler en daarmee duurzamer te ondernemen, maar tevens haar bezoekers bewuster te maken van de effecten van hun consumptiegedrag.

Ze hoopt dat ook de supermarkten zich nog meer gaan inzetten om streekproducenten een podium te geven en daarmee de CO2-uitstoot terug te dringen.

Mvo
Het is niet de eerste activiteit van Gulpener op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Bij haar fysieke brouwerij is de uitstoot al gereduceerd en is geïnvesteerd in zonnepanelen.

De CO2 die resteert wordt door gecompenseerd door middel van een aangelegd bos in Gulpen.

Eigen regio
Verder treft de brouwer al jaren maatregelen om energie te besparen en onttrekt ze haar milieuvriendelijk geteelde grondstoffen uit de eigen regio. Zo is Limburgs Land bier volledig biologisch geproduceerd en mogen alle andere Gulpener bieren het Milieukeur voeren. Alle producten zijn een Erkend Streekproduct.