Groupe Renault maakt bekend dat het zijn fabriek in Flins omvormt tot RE-FACTORY, de eerste Europese fabriek voor circulaire economie in de mobiliteitssector met als doel een negatieve CO2-balans tegen 2030. Dit project, dat deel uitmaakt van de transformatiestrategie van Groupe Renault, zal Renault in staat stellen te profiteren van een groeiende potentiële markt en tegelijk zijn industriële verankering in Frankrijk te verstevigen. Zoals door Groupe Renault beloofd zal de RE-FACTORY de renovatieactiviteiten van Choisy-le-Roi huisvesten. Groupe Renault is van plan om de medewerkers van Flins en Choisy-Le-Roi te ondersteunen en op te leiden om vaardigheden te ontwikkelen en streeft ernaar om tegen 2030 meer dan 3.000 mensen in de vestiging te werk te stellen.

Deze aankondiging is de bekroning van het opmerkelijke werk van de Renault-teams en het constructieve overleg met onze stakeholders, waaronder de lokale overheden. De RE-FACTORY is een nieuwe impuls voor Renault, zijn werknemers en de dynamiek van de hele regio. Dit project is gebaseerd op onze baanbrekende inzet voor de circulaire economie, onze waarden en onze knowhow, en beantwoordt volledig aan onze ambitie om onze industrie positief te transformeren. “ zei Jean-Dominique Senard, voorzitter van de raad van bestuur van Groupe Renault.

De uitdagingen van de ecologische transitie en de verwachtingen van onze klanten hebben Groupe Renault ertoe aangezet om zijn strategie te oriënteren met sterke ambities op het vlak van de kwaliteit en de duurzaamheid van zijn producten en de vermindering van zijn CO2-uitstoot. Groupe Renault is ervan overtuigd dat de circulaire economie een krachtig groeipotentieel heeft. Met de RE-FACTORY heeft Groupe Renault de ambitie om de concurrentie een stap voor te zijn.

Voor Luca de Meo, CEO van Renault “wordt Flins met de RE-FACTORY een Europese referentie op het vlak van circulaire economie. RE-FACTORY zal Groupe Renault in staat stellen om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarmee de spelers in de mobiliteits- en automobielindustrie vandaag, en nog meer morgen, worden geconfronteerd. Deze fabriek, met als doelstelling een negatieve CO2-balans tegen 2030, is volledig in overeenstemming met de wereldwijde strategie van Groupe Renault door een combinatie van circulaire economie, emissiebeperking, ontwikkeling van vaardigheden en het creëren van nieuwe activiteiten die waarde genereren.

De RE-FACTORY, die tussen 2021 en 2024 in gebruik wordt genomen, zal steunen op een uitgebreid netwerk van multisectorale partners (start-ups, academische partners, grote groepen, lokale overheden etc.) en zal opgebouwd zijn rond vier bedrijfsclusters waarvan de expertise de hele levenscyclus van het voertuig zal ondersteunen, door in te spelen op de belangrijkste componenten van de circulaire economie (supply, ecodesign, efficiëntie van de functionaliteit, onderhoud, hergebruik, duurzaamheid van de batterijen, remanufacturing en recycling).

De 4 centrale onderdelen

RE-TROFIT: omvat alle activiteiten die de levensduur van de voertuigen en hun gebruik verlengen, in samenwerking met de pool Re-Cycle om een efficiënt beheer van de stroom van gebruikte onderdelen en materialen binnen dezelfde site te verzekeren. Hij omvat een Factory VO voor de herconditionering van tweedehandsauto’s , een “retrofit”-activiteit voor de ombouw van voertuigen met verbrandingsmotor naar andere koolstofarme energie, reparatiediensten voor wagenparken en nieuwe mobiliteit, en een dienst voor de productie van schaarse onderdelen met behulp van 3D-printers. Hij zal ook steunen op een centrum voor het testen en prototypen van de duurzaamheid van voertuigen en materialen om het ontwerp van toekomstige voertuigen te verrijken en verbeteringen tijdens het gebruik voor te stellen.

RE-ENERGY: wil de mogelijke toepassingen die voortkomen uit elektrische batterijen en nieuwe energieën op industriële schaal brengen (optimalisatie van de eerste levensduur van de batterijen, ontwikkeling van toepassingen tijdens een tweede levensduur zoals stationaire energieopslag, beheer van het einde van de levensduur van de batterijen, uitwerking van technische oplossingen en bevoorrading voor nieuwe energiebronnen zoals waterstof).

RE-CYCLE: dit onderdeel, die de activiteiten van Choisy-le-Roi integreert, zal alle activiteiten van Groupe Renault bundelen die bijdragen tot een efficiënt beheer van de middelen en haar stromen om een levering van onderdelen en materialen in korte lijnen te bevorderen en een toenemend aandeel gerecycleerde of hergebruikte materialen te integreren (installatie van een lijn voor de ontmanteling van autowrakken, uitbreiding van de remanufacturing, hergebruik en recycling van materialen).

RE- START: om de industriële knowhow te versterken en te ontwikkelen, maar ook om onderzoek en innovatie in de circulaire economie te versnellen, wil dit onderdeel zowel een incubator als een universitaire en opleidingspool huisvesten.

Deze vier centrale onderdelen zullen integreren met hun omgeving (filialen, klanten, partners enz.) en zullen onderling verbonden en complementair werken. Zo kan in RE-TROFIT gebruikte onderdelen naar RE-CYCLE sturen en andersom gerenoveerde onderdelen of herbruikbare onderdelen betrekken. Een ander voorbeeld: RE-CYCLE zal de andere centrale onderdelen voorzien van onderdelen en materialen en aan in de RE-ENERGY gebruikte batterijen leveren om zich voor te bereiden op een nieuw gebruik in tweede leven.

*In lijn met de milieustrategie van Groupe Renault om tegen 2050 in Europa CO2-neutraal te zijn wil de site van Flins tegen 2030 de eerste Europese site worden die gericht is op mobiliteit met een negatieve CO2-balans, op basis van de positieve bijdrage die de activiteiten van het ecosysteem hebben op het koolstofvrij maken van de mobiliteit:

  • een negatieve CO2-balans na de conversie, dankzij nieuwe producten en diensten die bijdragen tot het vermijden van emissies. Deze CO2-verlagende strategie steunt eveneens op de vermindering van de CO2-uitstoot als gevolg van de evolutie van de activiteiten van Flins (stopzetting van het lakproces, montage enz.).
  • activiteiten met een lagere impact op water, energie en grondstoffen.