In een recente publicatie geeft TenneT aan dat, om de leveringszekerheid te garanderen, zij een behoefte ziet aan 9 gigawatt energieopslag in 2030. Volgens een recent onderzoek van het economisch adviesbureau Ecorys kunnen dergelijke batterijsystemen jaarlijks tot wel 2 miljard Euro schade door stroomuitval besparen voor Nederland.

De maatschappelijke impact van batterijen op leveringszekerheid

Eerder dit jaar waarschuwde de landelijke netbeheerder TenneT dat, zonder adequate energieopslag, Nederlanders te maken kunnen krijgen met frequente stroomuitval. Ecorys stelt in een eerdere studie in opdracht van de ACM welke waarde het voorkomen van leveringsonderbrekingen kan hebben. Grootschalige batterijsystemen kunnen deze onderbrekingen minimaliseren en daarmee belangrijke maatschappelijke waarde toevoegen.In opdracht van zes grote batterij-ondernemers, allen lid van Energy Storage Nederland (ESNL), de brancheorganisatie voor de Nederlandse energieopslagsector, heeft Ecorys deze vervolgstudie uitgevoerd. De opdracht was te onderzoeken hoeveel maatschappelijke waarde batterijen zouden toevoegen aan het elektriciteitssysteem.

Ecorys concludeert dat alleen al de maatschappelijke waarde kan oplopen tot wel 2 miljard Euro per jaar. Zij schrijft hierover: “Onderbreking in de levering van elektriciteit heeft verlies van welvaart tot gevolg. Bedrijven kunnen minder produceren en hun apparatuur lijdt mogelijk schade, terwijl huishoudens hun consumptiegedrag moeten aanpassen. Grootschalige batterijsystemen aangesloten op het elektriciteitsnet kunnen op momenten van schaarste elektriciteit leveren en zo maatschappelijke waarde creëren door de leveringszekerheid te vergroten.”“Dit rapport toont voor de eerste keer de grote maatschappelijke waarde van batterijen. Laten wij – net als in landen om ons heen – een uitzondering maken voor batterijen in de transporttarieven waarmee financieel gezien de realisatie van batterijen in Nederland mogelijk wordt en onze nationale leveringszekerheid niet langer in gevaar komt”, zegt Jeroen Neefs van ESNL.

“Deze waarde komt nog bovenop de bijdragen die batterijen leveren aan de samenleving in de vorm van lagere en stabielere energieprijzen, maar ook doordat bijvoorbeeld straks meer energie uit zon en wind kan worden ontsloten waardoor de Nederlandse CO2-uitstoot omlaag kan of dat netbeheerders straks lagere inkoopkosten betalen om het net in balans te houden,” aldus Jeroen Althoff (namens de zes batterij-ontwikkelaars).

Feiten die daarnaast aandacht verdienen

  • TenneT geeft aan dat Nederland in 2030 behoefte heeft aan 9 gigawatt batterijen voor de leveringszekerheid.
  • Eind 2023 is “pas” 150 megawatt operationeel.
  • Huidige transporttarieven maken grote batterijprojecten financieel onhaalbaar.
  • Hoge Nederlandse tarieven leiden tot een ongelijk speelveld met buurlanden, waardoor investeerders bij voorkeur investeren in het buitenland.

Over de initiatiefnemers van dit onderzoek

Dit onderzoek is tot stand gekomen in opdracht van de zes grootste onafhankelijke batterijontwikkelaars van Nederland (Lion Storage, GIGA Storage, NOVAR, Semper Power, Dispatch Grid Services en LC Energy), allen lid van ESNL (Energy Storage Nederland). ESNL is de brancheorganisatie van de Nederlandse energieopslagsector. Samen met technologiebedrijven, kennisinstellingen, netbeheerders en financiers werkt ESNL aan een stabiele, onafhankelijke en duurzame energievoorziening. Energy Storage NL is daarmee de belangenbehartiger, netwerker en het kenniscentrum voor Nederlandse energieopslagsector.