Amsterdam presenteert de Monitor Amsterdam Circulair. Die biedt inzicht in hoeveel materialen zich door de stad bewegen en wat daarvan de impact is op het milieu en het klimaat. Het gaat om zo’n 73 miljard kilo aan materialen, van voedsel en kleding tot elektronica en bouwmaterialen die door Amsterdam bewegen. Daarvan blijft 18 miljard kilo in Amsterdam, de rest wordt bewerkt en geëxporteerd. De monitor is uniek in zijn soort en de ontwikkelde methodiek is ook bruikbaar voor andere steden.

Om werk te maken van de Donuteconomie – die Amsterdam samen met Kate Raworth heeft opgesteld – is inzicht in grondstoffenstromen heel belangrijk. Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “Deze monitor laat zien dat de gemeente Amsterdam ieder jaar 2,3 miljard kilo moet minderen om tot een halvering van het materiaalgebruik in 2030 te komen. Dat is vijftien keer het gewicht van de Johan Cruijff ArenA. Per jaar! Zo’n forse reductie is nodig voor het halen van de doelstellingen voor een circulaire stad. Daarin wordt geen afval geproduceerd, maar alles van waarde hergebruikt.”

De gemeente heeft de monitor samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek opgesteld, op basis van data van goederenvervoer in sectoren als zeevaart, wegvervoer en buizentransport. In de monitor is aandacht voor de effecten op milieu en klimaat en voor de sociale impact. In de onderzochte jaren tussen 2015 en 2019 is het grondstofgebruik in Amsterdam licht toegenomen.

In 2020 heeft Amsterdam haar circulaire strategie en het uitvoeringsprogramma gepresenteerd, waar de Monitor Amsterdam Circulair onderdeel van is. Sindsdien zijn er afspraken gemaakt om meer in te zetten op houtbouw, worden er stevige eisen aan circulair materiaalgebruik en energie-eisen in de bouw gesteld en wordt meer kleding ingezameld, zodat het kan worden hergebruikt.

De noodzaak voor een grotere nadruk op een circulaire economie bracht het Planbureau voor de Leefomgeving vorige week naar voren. Zij stelden dat meer ‘drang en dwang’ nodig is om de ambities concreet te maken. Amsterdam pleit landelijk en internationaal voor nieuwe regels voor de productie, zodat gemakkelijker gerepareerd, of uit elkaar gehaald en gerecycled kunnen worden. Ook moeten grondstoffen zwaarder worden belast en arbeid goedkoper worden gemaakt, zodat repareren en hergebruik aantrekkelijker wordt dan nieuw kopen. Daarvoor is nauwere samenwerking nodig met zowel marktpartijen als met de nationale en internationale politiek.

Amsterdam is de eerste stad ter wereld die met deze monitor zicht heeft op alle materiaalstromen die binnenkomen en in de stad worden verkocht, bewerkt en doorgevoerd. De gemeente Amsterdam stelt graag haar werkwijze beschikbaar en roept andere steden op om ook een dergelijke monitor op te stellen. Wethouder Van Doorninck presenteert vrijdag de resultaten van de Monitor Amsterdam Circulair. Zij doet dit tijdens de Week van de Circulaire Economie.

De Monitor Amsterdam Circulair is hier te bekijken.

Meer informatie