De Rotterdamse fractie van GroenLinks wil dat er een zwarte lijst komt voor managers bij chemiebedrijven die verantwoordelijk zijn geweest voor grote veiligheidsrisico’s. “Wie uit winstbejag doelbewust de veiligheid of gezondheid van andere mensen op het spel zet, hoort in de chemiesector niet thuis”, vindt fractievoorzitter Arno Bonte van GroenLinks Rotterdam.

Vandaag onthult actualiteitenprogramma EenVandaag een tot nu toe onbekend intern rapport over een groot incident in 2009 waarbij duizenden liters van het uiterst giftige, explosieve en brandbare Methanol zijn gemorst. Het rapport kreeg van Odfjell de kwalificatie “strikt vertrouwelijk” en is ondanks de belofte van het bedrijf om open kaart te spelen nooit gedeeld met milieudient DCMR en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Het rapport schetst een ontluisterend beeld van de werkwijze tijdens het beladen van een tankwagon met Methanol in oktober 2009. De laadcomputer is kapot en vanwege commerciële druk wordt tegen alle veiligheidsvoorschriften in besloten om de vulslangen gewoon bovenin de tank te hangen tot deze vol is. Dat gaat mis; het Methanol spuit en klotst uit de wagon.

Veiligheidsvoorzieningen zijn onklaar gemaakt, door managers wordt er druk uitgeoefend op werknemers om onveilig te werken en het incident wordt intern stil gehouden. De duizenden liters gemorste Methanol werden zonder waarschuwing naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie gepompt. Dit werd achteraf ontkend. Aanwezige terminalmanagers hielden het voorval klein, ‘instrueren’ medewerkers dit ook zo te zien, suggereren achteraf nergens van te weten en leggen de schuld bij anderen.

Inmiddels werkt een van de toenmalige hoofdverantwoordelijke terminalmanagers bij een ander tankopslagbedrijf als manager. “Onbestaanbaar”, aldus Arno Bonte van GroenLinks Rotterdam. “Als iemand willens en wetens sjoemelt met de veiligheid, anderen onder druk zet om onveilig te werken, dan is voor zo’n persoon geen plaats in deze industrie. Deze personen horen thuis op een zwarte lijst.” Daarnaast vind hij dat het Openbaar Ministerie, dat nu Odfjell als bedrijf vervolgt, ook moet kijken naar de rol van de verantwoordelijken voor de onveilige situatie. Daarbij zou het OM de aanklacht uit moeten breiden naar personen, zoals bij Chemiepack, waarbij deze ook op hun verantwoordelijkheid zijn aangesproken.