Dat constateert onderzoekbureau Heliview na een onderzoek onder driehonderd fleetmanagers in opdracht van BMW Group Nederland. Uit dit onderzoek blijkt tevens dat zakelijke rijders weinig zullen merken van een eventuele spitsheffing.

De aandacht voor de CO2-reductie van het wagenpark neemt duidelijk toe, waarbij beheerders van grote wagenparken aan kop gaan. Zij besteden relatief de meeste aandacht aan het verlagen van de CO2-uitstoot van het wagenpark. Het zijn de leasemaatschappijen die het voortouw nemen en zich steeds meer richten op de absolute CO2-uitstoot in grammen per kilometer; mede een logisch gevolg van de CO2-afhankelijke BPM op nieuwe auto’s. Fleetowners richten zich nog wel vaak op inzet van auto’s met een groen energielabel.

MVO vast onderdeel wagenparkbeheer
Heliview constateert verder dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een vaste plek heeft gekregen binnen het wagenparkbeleid van fleetowners. Bij bedrijven met kleinere wagenparken (minder dan vijftig voertuigen) is MVO nu ook sterk in opmars. Deze groep maakt in 2010 een duidelijke inhaalslag op de bedrijven met grote wagenparken. Fleetmanagers van grote wagenparken (250 voertuigen en meer) geven bovendien aan dat de focus op MVO wel iets terugloopt in vergelijking tot een jaar geleden. De onderzoekers stellen dat dit laatste
BMW: nog eens 25% minder CO2

`De gesignaleerde trends voor MVO en een lagere CO2-emissie zijn BMW op het lijf geschreven’, concludeert Jan-Christiaan Koenders, algemeen directeur van BMW Group Nederland. In de periode 1995-2008 nam de gemiddelde CO2-uitstoot van BMW namelijk af met meer dan 25%.
Met name in de jaren 2006-2008 was de daling aanzienlijk (16,3%) door de opmars van BMW EfficientDynamics, een serie technologieën die bijdragen aan een lagere uitstoot. De onlangs geïntroduceerde BMW 320d EfficientDynamics Edition sluit hier perfect op aan. Met een CO2- emissie van slechts 109 g/km valt deze 120 kW (163 pk) sterke sedan zelfs als enige auto in zijn segment binnen de 20% bijtellingregeling. Met de verdere ontwikkeling van EfficientDynamics, zoals de introductie van hybrideaandrijving en volledig elektrische aandrijving, wil BMW de gemiddelde CO2-uitstoot met nog eens 25% verminderen in de periode 2010-2020.

Kosten spitsheffing
De driehonderd fleetmanagers gaven ook hun mening over een eventuele kilometerbeprijzing.
Daaruit blijkt dat wagenparkbeheerders Ã?? net als de ANWB leden eerder dit jaar Ã?? instemmen met het principe “Betalen naar gebruik” en ook een hogere heffing voor auto’s met een hogere uitstoot niet afwijzen. Bedrijven zijn wel kritisch ten aanzien van een spitsheffing. Verwacht wordt namelijk dat de kilometerprijs met spitsheffing niet direct zal worden afgewenteld op de berijders, waardoor kosten zullen toenemen. Volgens Heliview kan rekeningrijden er op deze manier voor zorgen dat `Het Nieuwe Werken’ interessanter wordt: daarbij investeren bedrijven in IT- oplossingen die onder meer thuiswerken mogelijk maken. Op deze manier kunnen extra kosten door de spitsheffing voor bedrijven worden vermeden. Een spitstarief zal naar verwachting van de driehonderd wagenparkbeheerders dan ook zorgen voor een daling van het aantal autokilometers. Veel zakelijke rijders zullen naar verwachting financieel dus weinig gaan merken van een eventuele spitsheffing.