Tijdens de bijeenkomst voor inkoopmanagers in Rotterdam is het CO2-gether programma van TNT Post aangekondigd. Dit programma biedt klanten van TNT Post de mogelijkheid om te participeren in de reductie van de CO2-uitstoot. Eén van de eerste klanten voor dit programma is het ministerie van VROM, dat heeft aangegeven haar gehele postvolume te willen compenseren.

Als onderdeel van het CO2-gether programma lanceert TNT Post vandaag een nieuwe website: www.groenepost.nl. Op deze site is een CO2-calculator beschikbaar waarmee zakelijke klanten kunnen berekenen wat de CO2-uitstoot is van hun zending. Bovendien wordt klanten de mogelijkheid geboden om deze uitstoot via het programma van TNT Post te compenseren. Deze compensatie vindt plaats door een TNT ‘adopted windmolenpark’ in India waar 34 windmolens zorgen voor schone groene energie. TNT Post heeft zich tot doel gesteld de compensatie van klanten te verdubbelen.

Deze maatregelen zijn voor TNT onderdeel van een lange weg naar een -uiteindelijk- CO2 -neutrale bedrijfsvoering. Het management heeft zich uitgesproken om op alle fronten van de bedrijfsvoering te willen zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot van de organisatie drastisch te verminderen. Dit in weerwil van de huidige stand van zaken in de technologie die een snelle oplossing nog niet mogelijk maakt.

De groene postzegel is één van de tien postzegels van het postzegelvel ’10 voor Nederland’. Dit vel is gewijd aan bestaande initiatieven die een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld, onder het motto ‘Denk groen, doe groen’. Op de tien postzegels wordt op een toegankelijke wijze aandacht besteed aan maatregelen die een bijdrage leveren aan een lager CO2-verbruik. Voorbeelden zijn: zonne- en windenergie, biobrandstof, CO2-compensatie en roetfilters. De postzegels richten zich ook op keuzes die de consument in het dagelijkse leven kan maken, zoals het isoleren van zijn huis, groene stroom, de hybride auto en de auto delen.