Groen geld verdienen is goed geld verdienen. Dat is een van de conclusies van de Monitor Groen Geld Verdienen die de Economic Board Utrecht op 31 oktober heeft gepresenteerd.

Groot potentieel

Uit de monitor blijkt dat er een enorm potentieel is voor ondernemers. De wereldwijde groene markt neemt jaarlijks snel in omvang toe. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is de stijgende behoefte wereldwijd aan producten en diensten die steden leefbaar en aantrekkelijk maken, zoals schone lucht, groen en schoon water. Koplopers laten zien dat omzetgroei met dubbele cijfers mogelijk is, zo bleek uit interviews met 30 organisaties met zeer uiteenlopende expertises: van technologie tot design, van big data tot gedragsbeïnvloeding, financiering en juridische kennis.

Groen geld wordt bijvoorbeeld verdiend met producten en duurzame diensten rond energie neutrale gebouwen (energiebesparing, energie opwekken, smart grids en restwarmte), recycling en upcycling van afval en schoon vervoer.

Bekijk het filmpje over de Monitor Groen Geld Verdienen.

Van kennis naar kassa
Zonder uitzondering bevinden groene ondernemers zich in de ontwikkelings- of groeifase. Het merendeel van de ondernemers is met groen gestart tussen 2007 en 2010. Omzetgroei met dubbele cijfers is geen zeldzaamheid. Er is echter nog een flink terrein te winnen.

– Circa de helft van alle Utrechtse bedrijven past verduurzaming in het eigen bedrijf toe.
– 10% van de Utrechtse bedrijven leverde in 2012 groene producten en diensten. De regio heeft het in zich om dit in 2018 minimaal 20% van de Utrechtse bedrijven te laten zijn.
– De route van kennis naar groene kassa blijft een lastige. Bij ondernemers ligt de opgave realistische verdienmodellen te ontwikkelen om te kunnen profiteren van het groeiende groene marktpotentieel. Zij slagen er nog onvoldoende in hun groene strategie te vertalen naar concrete maatschappelijke en economische waarde.
– Bedrijven kunnen meer gebruik maken van ICT technologie zoals games en apps om consumenten en zakelijke afnemers bewust te maken van de voordelen van groene diensten en producten voor hun portemonnee en gezondheid.
– Bij financiële instellingen ligt de opgave om nieuwe groene financieringsmodellen te ontwikkelen voor de markt. Door anders te leren kijken naar risico’s, kosten, opbrengsten en terugverdientijden zijn zij in staat de groene economie dichterbij te brengen.
– Succesvolle groene ondernemers breiden continu hun netwerk uit en letten goed op wat er speelt. Het merendeel van de ondernemers geeft aan goede contacten te hebben met netwerkorganisaties op het gebied van duurzaamheid. Opvallend zijn de goede buitenlandse relaties en de grote belangstelling voor technologische en marktontwikkelingen in China en Afrikaanse landen. De uitdaging is de opgedane kennis en contacten om te zetten in vernieuwende samenwerking, die leidt tot nieuwe business.

Bekijk de Monitor Groen Geld Verdienen

Economic Board en groene economie
De Economic Board Utrecht wil het potentieel met ondernemers, kennisinstellingen en overheden benutten. Samen is een agenda 2013-2020 opgesteld met als stip op de horizon dat de regio Utrecht bekend staat om haar kennis en kunde op het gebied van aantrekkelijke en leefbare steden.

Enkele lopende groene initiatieven uit onze agenda zijn:
– Smart Grid: Rendement voor iedereen
– Circular procurement: met bestaande inkoopkracht innovatie bevorderen
– Nul op de meter: geen energie- en electriciteitsrekening