Beloningen
GroenLinks vindt dat de herziene Code had moeten worden aangegrepen om concreet aan te geven wat de gewenste beloningen aan de top van het bedrijfsleven zijn. Zo had moeten worden opgenomen dat bonussen niet hoger mogen zijn dan de vaste beloning. Ook is de beloningsverhouding in de onderneming van belang is en moet dit concreet worden in de afspraak dat de bestuurdersbeloningen niet meer mogen stijgen dan de CAO-loonstijging. Lichtpuntjes bij de beloningen zijn het koppelen van de variabele beloning aan lange termijndoelstellingen, het meewegen van niet-financiële indicatoren en het feit dat de Raad van Commissarissen meer greep op de beloningen krijgt.

Diversiteit
GroenLinks vindt de herziene Code van de commissie Frijns te slap op het gebied van het doorbreken van de eenzijdige samenstelling aan de top. Ondernemingen worden volledig vrij gelaten, terwijl Nederland al decennia zeer slecht presteert op het gebied van diversiteit aan de top. Als het aan GroenLinks ligt komt er wetgeving waar voor het grote bedrijfsleven quota voor vrouwen zijn opgenomen. Daarmee kan Nederland versneld haar achterstand op de rest van de wereld inlopen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De Code die de Commissie Frijns voorstel schiet sterk tekort op het punt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De Commissie Frijns is zeer vaag en daarmee vrijblijvend naar de grote ondernemingen. GroenLinks had willen zien dat de Code dit belangrijke thema concreet had gemaakt. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming had sterker tot uitdrukking moeten worden gebracht met een heldere verantwoordingsplicht op het gebied van milieuaspecten en sociale aspecten.