Nederlandse bedrijven voeren veel innovatieve projecten uit om de circulaire economie te realiseren. Dit blijkt uit onderzoek en de jaarlijkse screening van regelingen en programma’s op circulariteit. In de ‘Monitoring Transitie naar een Circulaire Economie 2020’ zoomt RVO Nederland in op de periode 2015-2019.

Er is een stijging te zien van het aantal nieuwe projecten met een circulair karakter: van 336 in 2018 naar 456 in 2019, waardoor de dalende lijn van 2015-2018 weer steeg. Ruim een derde daarvan (158) werd uitgevoerd voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Dit is een brede innovatieregeling voor het mkb.

€ 179,8 miljoen subsidie

In totaal kwam er in 2019 via nationale en Europese overheden € 179,8 miljoen vrij als ondersteuning van de projecten. De trend bij onderzoek en ontwikkeling is dat ongeveer 80% zich richt op recycling (hergebruik als grondstof) en recovery (toepassing als brandstof). Dit zijn de laatste fases in de circulaire keten.

Grondstoffenscanner en Versnellingshuis

RVO voert niet alleen subsidieregelingen uit, maar helpt bedrijven ook circulaire ketens op te zetten. Zij kunnen verder gebruikmaken van de grondstoffenscanner om inzicht te krijgen in de schaarste van hun grondstoffen. Daarnaast werkt RVO samen met het Versnellingshuis, waar circulaire ondernemers elkaar verder helpen. In 2019 werden in het Versnellingshuis ongeveer 225 aanvragen opgepakt.

Beperkte marktgroei

De monitoring laat zien dat veel bedrijven en onderzoeksinstellingen actief zijn om een circulaire economie te ontwikkelen. Deze ontwikkeling kan worden versneld als er goede marktcondities zijn.

Monitoring en Sturing Circulaire Economie

De monitoring is onderdeel van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie. Hierin werkt RVO samen met 7 andere kennisinstellingen. Het consortium staat onder leiding van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het consortium brengt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat jaarlijks meerdere rapporten uit en 2-jaarlijks een Integrale Circulaire Economie Rapportage. Daarmee kan de overheid het eigen beleid voor een circulaire economie vormgeven en bijsturen.