In het tweede kwartaal van 2013 is 1,6 procent meer CO2 uitgestoten door de Nederlandse economie dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De economie kromp in het tweede kwartaal met 1,8 procent op jaarbasis. De uitstoot is onder andere gestegen doordat het verbruik van aardgas voor ruimteverwarming is toegenomen en door de inzet van meer kolen in energiecentrales. Dit blijkt uit de eerste voorlopige raming van het CBS. De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen.

Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, 2e kwartaal 2013

co2-krimp-economie-2013-2

Belangrijke rol weersomstandigheden

Net als het eerste kwartaal was het tweede kwartaal van 2013 kouder dan een jaar ervoor. Hierdoor is er meer aardgas verbruikt. Zonder dit weereffect zou maar 0,4 procent meer CO2 zijn uitgestoten. Vooral mei was in vergelijking met vorig jaar een frisse maand. Het verbruik van gas voor ruimteverwarming lag hierdoor hoger.

Meer CO2 -uitstoot energiebedrijven door andere brandstofmix

In het tweede kwartaal was de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer 3,8 procent hoger dan een jaar eerder. De energiebedrijven hebben weliswaar minder elektriciteit geproduceerd dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder maar, doordat er voor de productie meer steenkool en hoogovengas en minder aardgas werd ingezet, kwamen de emissies uiteindelijk hoger uit.  Bij verbranding van steenkool en hoogovengas komen relatief veel emissies vrij. Deze verandering in de brandstofmix heeft bijgedragen aan de extra uitstoot.

Stijging CO2 -uitstoot transportsector

De transportsector is ook verantwoordelijk voor een hogere CO2- uitstoot terwijl de toegevoegde waarde omlaag is gegaan. Dit komt voornamelijk door de hogere productie van de luchtvaart. De luchtvaart heeft een beter kwartaal doorgemaakt en dit is gepaard gegaan met meer vliegbewegingen. Per eenheid toegevoegde waarde stoot de luchtvaart meer CO2 uit dan de andere branches in de transportsector. 

Dalende productie chemie leidt tot minder CO2 -uitstoot

Het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid heeft minder CO2 uitgestoten dan in het zelfde kwartaal een jaar eerder. Zowel de productie van de chemie als de daarbij horende CO2-emissies zijn in het tweede kwartaal van 2013 gekrompen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2012. Ook de aardolie-industrie heeft minder CO2 uitgestoten. De productie van aardolieproducten is in het tweede kwartaal van 2013 afgenomen ten opzichte van een jaar eerder.