Voor jaarverslagen van goede doelen gelden nu in Nederland geen duidelijke regels, schrijft de Volkskrant. Adviesbureau Berenschot constateerde al eerder dat de transparantie van jaarverslagen van diverse NGO’s beter kan.
Organisaties als het Wereld Natuurfonds, Novib en Cordaid zijn positief als het gaat om meer informatie over duurzaamheid in de jaarverslagen, aldus het GRI. Ook het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de Donateursvereniging staan welwillend tegenover het iniatief.
Het GRI stelt richtlijnen op voor maatschappelijk verantwoorde jaarverslagen van het bedrijfsleven, de publieke sector en NGO’s. Inmiddels rapporteren meer dan vierhonderd internationale bedrijven volgens deze richtlijnen over mens, milieu en maatschappij.