Vanochtend ondertekenden minister Henk Kamp minister van Economische Zaken en de koplopers van het duurzame bedrijfsleven in Nederland de Green Deal business voor biomassa en biobased gas tijdens de Innovation Expo in Amsterdam. Ook staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma was hierbij aanwezig. Kenmerkend voor de toepassing van biomassa in deze Deal is dat biomassa zowel duurzame grondstoffen als bio-energie kan opleveren. 

In deze Green Deal gaan de hernieuwbare gassector, duurzame koplopers in de industrie, kennisinstituten en de overheid de komende twee jaar samenwerken aan de verdere totstandkoming van een bio-based economie. Naast de ministeries en AkzoNobel ondertekenden ook DSM, FrieslandCampina, Suiker Unie, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Groen Gas Nederland, ECN en Energy Academy Europe.

De verwachting is dat deze Green Deal biomassa een belangrijke pijler wordt onder de circulaire economie en duurzaam beleid op de langere termijn. De overheid beschouwt deze ontwikkeling als een belangrijke sleutel voor de verduurzaming van de chemiesector en de energievoorziening. 

Duurzame alternatieven

Directievoorzitter Knut Schwalenberg van AkzoNobel Nederland: “Dit is een mooie stap vooruit voor een duurzame economie, met vervanging van fossiele grondstoffen door duurzame alternatieven. Bij AkzoNobel werken we met partners aan veelbelovende projecten om onder meer biomassa uit hout en suikerbieten om te zetten in waardevolle chemische bouwstoffen.” 

Cascadering

De Green Deal richt zich op schaalbare omzettingstechnologieën van biomassa volgens het principe van cascadering. Eerst worden waardevolle grondstoffen uit de biomassa onttrokken zoals mineralen, eiwitten en vezels voor de industrie en van het restproduct wordt via vergisting, vergassing en raffinage hernieuwbaar gas gemaakt. Op deze wijze kunnen bestaande biomassastromen als mest beter benut worden en ontstaan er mogelijkheden om nieuwe biomassastromen te ontwikkelen zoals aquatische biomassa.