De Stichting Energie Inkoop sloot voor de aangesloten KVGO-leden een nieuw energiecontract af met RWE. “De prijzen voor gas en elektriciteit zijn gekoppeld aan de olieprijs. Wat met die olieprijs is gebeurd heeft iedereen het afgelopen jaar aan de benzinepomp kunnen merken. Het was dan ook moeilijk en onzeker om een goed moment te kiezen voor de inkoop voor 2009.”

RWE garandeert daarnaast dat alle elektriciteit groen is. “Dat is een punt dat grafimediabedrijven bij hun klanten kunnen scoren bij hun beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen,” zegt Bram ter Beek, secretaris Verenigingszaken bij het KVGO en voorzitter van de SEI.

“Anders dan andere jaren hebben we zo lang mogelijk gewacht met onze inkoop omdat we uitgingen van een prijsdaling. Dat is uitgekomen. Olie is op dit moment weer redelijk goedkoop, maar of dat zo blijft, is zeer de vraag. Wij hebben de inkoopprijzen vast kunnen leggen rond de olieprijs van dit moment en kunnen onze deelnemers daarmee in ieder geval voor 2009 zekerheid bieden.”

Strategische stappen
“Tot nu toe hebben we voor de gezamenlijke inkoop van elektriciteit en gas steeds de nadruk gelegd op de prijs en harde secundaire voorwaarden. Die houden we vast. We hebben nu bovendien nadrukkelijk een partner gezocht waarmee we op energiegebied verdere strategische stappen kunnen zetten. Daarbij is zelfs gedacht aan eigen energieproductie. We hebben
het nieuwe contract, net als in het verleden, via een aanbesteding geregeld en met RWE als partner gekozen voor een contract van drie jaar.”

Daarnaast gaan de SEI en RWE strategisch samenwerken. “Daarbij gaat het vooral om duurzaamheid, zowel bij het opwekken van energie als bij het gebruik binnen de bedrijven. Het gezegde luidt niet voor niets: de duurzaamste energie is de energie die je niet gebruikt. Dat passen we als leidraad toe. Verder denken we nadrukkelijk ook aan het zelf opwekken van energie. Denk bijvoorbeeld aan een eigen windmolenpark, maar ook aan warmtekrachtkoppeling bij deelnemers. Het zal niet van vandaag op morgen gebeuren, maar we werken er als Stichting – en dus ook als bedrijfstak – actief aan. Bovendien gaat de SEI met de nieuwe energiepartner goedkope energiebesparingsprogramma’s aanbieden.”