Onder het motto
-kies wat je wil, koop met voorkennis’
zullen ook merken en winkelketens kritisch tegen het licht worden gehouden. De keuzevrijheid van de consument staat centraal. Die kan pas kiezen als hij weet wat er te koop is.

Een kleine steekproef, recentelijk gedaan door Goede Waar & Co, wijst uit dat de consument op de meest eenvoudige vragen ronduit misleidende antwoorden krijgt. Zo ontkent men in de meeste kledingzaken dat babykleding vrijwel per definitie gemaakt wordt door kinderhandjes.

Goede Waar & Co eist eerlijke informatie van producenten over de herkomst en de samenstelling van hun product. Winkeliers verwijzen de consument met vragen vaak meteen door naar de producent. Die is in veel gevallen echter niet gebaat bij het geven van eerlijke informatie.

Kinderarbeid, uitbuiting, onnodige milieubelasting en dierenmishandeling zijn niet de favoriete onderwerpen, zeker als het multinationals betreft, die in verre landen goedkoop (laten) produceren.
Goede Waar & Co denkt dat alleen het koopgedrag van de consument echte, democratische invloed heeft op multinationals.

Winkeliers of producenten die verkeerde informatie verspreiden, of er relatief slechte productiewijzen op nahouden, kunnen rekenen op consumentendruk en negatieve publiciteit.
Positieve koopadviezen daarentegen zullen de betere spelers op de markt sterken in hun streven naar goede waar.

Goede Waar & Co komt voort uit de Alternatieve Konsumenten Bond, die in 1986 aan de wieg stond van het EKO keur, en daarnaast heel veel expertise heeft opgedaan in andere duurzaamheidsaspecten: arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn, voedselkilometers, genetische manipulatie, additieven, verantwoord ondernemen, etc.