Gemeenten en bedrijven die maatschappelijk ondernemen hoog op de agenda hebben staan, maakten tijdens de bijeenkomst de tussenbalans op van het Steeds Beter programma. Sinds de officiële start van dit programma op 26 september 2001 hebben in zo’n vijftien steden bedrijven initiatieven genomen voor de vorming van een netwerk of een gesprek met de gemeente over mogelijke samenwerking. In
aanwezigheid van directeur Grotesteden- en integratiebeleid de heer Schartman, tekenden lokale netwerken in Den Haag, Tilburg en Noord-Holland een samenwerkingsovereenkomst met Samenleving & Bedrijf.

Het Steeds Beter programma is een kernactiviteit van Samenleving & Bedrijf. Het is een krachtig offensief van het bedrijfsleven om een nieuwe impuls te geven aan het grotestedenbeleid. Dit programma stimuleert met name het midden- en kleinbedrijf om maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk te brengen. Daartoe worden praktische hulpmiddelen ontwikkeld in samenwerking met Syntens, Kamers van Koophandel en MKB-Nederland. Het programma wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Economische Zaken.