Duurzaam en groen beleggen en sparen is bezig met een grote opmars. In 2001 is er een groei geweest van 17% op dit gebied. Diverse banken hebben in de afgelopen jaren nieuwe duurzame fondsen gelanceerd.

In Nederland ontbreekt het aan een actueel overzicht van beschikbare duurzame financiële producten voor de consument. Ook is er veel begripsverwarring tussen bijvoorbeeld duurzaam en groen beleggen enerzijds en beleggen in houtplantages anderzijds. Deze nieuwe gids schept daarin helderheid en geeft bovendien een actueel overzicht van de beschikbare producten op de Nederlandse markt.

De heer drs. H. Wijffels, voorzitter van de SER, onderschrijft in het voorwoord van de brochure het belang van duurzaam beleggen en sparen: -Het streven naar een duurzame ontwikkeling in deze wereld is erg belangrijk. Milieu- en sociale problemen en de toenemende ongelijkheid en armoede in grote delen van de wereld maken deze duurzame ontwikkeling noodzakelijk. Al was het maar om erger in de toekomst te voorkomen. Overheden en bedrijven hebben daarin hun eigen verantwoordelijkheid. Maar ook de burger kan zijn steentje bijdragen. Namelijk door zijn (spaar)geld duurzaam en groen te beleggen en/of te sparen.”

De -De Duurzaam Geld Gids, goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland” is alleen op internet te downloaden op de websites:
www.duurzaam-beleggen.nl , www.consumentenbond.nl of www.vbdo.nl