Uit de grote opkomst bleek de grote belangstelling voor dit onderwerp bij Nederlandse, met name beursgenoteerde, ondernemingen. Maar liefst 22 ondernemingen uit allerlei sectoren waren afgekomen op deze workshop.

Rob van Tilburg, manager van de adviesgroep Duurzaam Ondernemen, startte de workshop met de lancering van een methodiek dat ondernemingen ondersteund bij het vormgeven van hun kwantitatieve duurzaamheidsdoelstellingen. Deze methodiek, ontwikkeld op basis van ervaringen opgedaan in de adviespraktijk, maakt het voor ondernemingen mogelijk duurzaam ondernemen verder te integreren in de dagelijkse werkzaamheden. In de presentatie kwamen vragen aan de orde zoals hoe ondernemingen tot een keuze van Key Performance Indicators (KPI’s) kunnen komen voor hun duurzaamheidsbeleid, of je als onderneming duurzaamheidsdoelstellingen top-down of juist bottom-up moet formuleren en welke mogelijk internationale brondocumenten en benchmarks gebruikt kunnen worden als kader voor het kwantificeren van deze doelstellingen. Er werd dieper ingegaan op de Millennium Ontwikkelingsdoelen als kader voor het formuleren van duurzaamheidsdoelstellingen. Uit de reacties tijdens en na de workshop bleken veel aanwezige ondernemingen zich te kunnen vinden in de gepresenteerde methodiek.

Aansluitend op de presentatie van Rob van Tilburg, gaf Ton van Veen (Sustainability officer bij Philips) de aanwezige collega-ondernemingen een interessante inkijk in hoe Philips als concern omgaat met duurzaamheid in het algemeen, en KPI’s en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid in het bijzonder. Ton van Veen ging in zijn voordracht met name in op wijze waarop KPI’s binnen Philips worden vastgesteld, de aard van deze indicatoren en hoe Philips duurzaamheid integreert in haar commerciële bedrijfsprocessen.

In een afsluitende presentatie completeerde directeur Piet Sprengers van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) de workshop door, als zijnde belangrijke stakeholder van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen, inzicht te geven in hoe duurzame beleggers aankijken tegen duurzaamheidsdoelstellingen. In zijn presentatie kwam met name aan de orde wat duurzame beleggers zoeken in duurzaamheidsdoelstellingen, welke typen duurzaamheidsdoelstellingen zij identificeren en op welke wijze ondernemingen dergelijke doelstellingen kunnen formuleren.

Na afloop van de drie presentaties werd in kleine werkgroepen een verdere dialoog gevoerd over het onderwerp van de workshop. De aanwezige vertegenwoordigers van de ondernemingen wisselden leerervaringen, knelpunten en ideeën uit over hoe binnen hun organisaties kwantitatieve duurzaamheidsdoelstellingen tot stand komen.

De succesvolle workshop heeft voor de aanwezigen voldoende handvaten geboden om door te gaan met de professionalisering en integratie van duurzaam ondernemen en duurzaamheidsdoelstellingen binnen ieders organisatie.

Meer informatie?

[url]mailto:rob.vantilburg@dhv.nl[link]Rob van Tilburg[/url]
Adviesgroep Duurzaam Ondernemen
telefoon 033-4682733