Gastheer ROTEB te Rotterdam kan als voorbeeld dienen voor onze sector en bood een inspirerende entourage.
In zijn openingsspeech ging voorzitter G. van Egerschot in op de uitdagende rol die de bouwtoeleveringsindustrie heeft in het “nieuwe” bouwproces. Loek Hermans (MKB Nederland) sprak over de rol van belangenbehartiging voor de industrie, maar ook over de problemen van en kansen voor ondernemingen in de markt. Kees Voormeulen (ROTEB) legde uit welke maatschappelijke taken zijn organisatie uitvoert met nadruk op de menselijke benadering. Door R. van Tilburg (DHV) en F. Claasen (ABN-AMRO) werd toelichting gegeven op het thema “maatschappelijk verantwoord ondernemen” en de mogelijkheden die dit onze sector biedt.