Johan Wempe, directeur van MVO Nederland (het onlangs opgerichte Kenniscentrum MVO) gaf als dagvoorzitter MVO in zijn openingsspeech een beeld van de historie van MVO. Hij schetste tevens vijf huidige belemmeringen voor het daadwerkelijk doorbreken van MVO bij het bedrijfsleven die juist ook als uitdagingen gezien kunnen worden.

Daarna volgde Bart Jan Krouwel, directeur MVO van de Rabobank. Bart Jan gaf een beeld van hoe zijn bank omgaat met ethische dilemma’s en het functioneren van een ethische commissie.

Vervolgens nam Bart Jan Krouwel deel aan een debat, samen met Harry Hendriks, directievoorzitte van Phlips Electronics Nederland, en Gerard Oonk, woordvoerder van MVO Platform. Door de ervaren debatleiding van Debat & Dialoog en pittige inbreng vanuit de zaal werd het een boeiend debat.

Na de lunch en 2 rondes parallelsessies werd het congres afgesloten met speeches van twee grootheden op het gebied van duurzame ontwikkeling: Allerd Stikker, voormalig RSV-topman en voorzitter van Ecological Management Foundation, en Wouter van Dieren, directeur van adviesbureau IMSA en lid van de Club van Rome. Het publiek luisterde ademloos hoe beide heren de urgentie van MVO schetsten aan de hand van te verwachten milieugevolgen door menselijk handelen. Ook werden wereldwijde positieve intiatieven aangereikt om het tij te keren. Allerd Stikker vergeleek het proces echter met het besturen van een supertanker die nauwelijks van koers is te veranderen. Hij pleitte tevens voor een vierde “P”: naast People-Planet-Profit ook Poverty.

Tijdens de pauzes presenteerden diverse NGO’s en MVO-productaanbieders hun diensten.

We kunnen weer uitkijken naar het 7de Nationaal Sustainability Congres op 16 maart 2006.
De lezingen en presentaties zijn op de congreswebsite te downloaden.