Op dinsdag 2 september wordt voor 16e keer Duurzame Dinsdag gehouden. Dit jaar neemt staatssecretaris Wilma Mansveld (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), als vertegenwoordiger van het kabinet de Duurzame Dinsdagkoffer in ontvangst. In de koffer zitten meer dan 250 duurzame ideeën uit de samenleving. De jury van Duurzame Dinsdag reikt prijzen uit voor de meest innovatieve voorstellen ter bevordering van een duurzaam Nederland. Daarnaast worden er ook dit jaar ook een aantal personen onderscheiden, die zich bijzonder inspannen voor een duurzame samenleving met een Duurzaam Lintje. Het Duurzaam Lintje is de enige nationale erkenning op het gebied van duurzaamheid.

Duurzame Dinsdag heeft als doel om naast het stimuleren van duurzame initiatieven uit de samenleving ook aandacht te vragen bij het Kabinet voor duurzaamheid. Er is die dag een dialoog met Tweede Kamerleden, initiatiefnemers en het voor Duurzame Dinsdag in het leven geroepen, Kabinet van People, Planet en Profit door Duurzaam Overleg Politieke Partijen (DOPP). Hierin gaan zij in dialoog over de ontwikkelingen rond de toekomst van het duurzaam maatschappelijk initiatief.

Voor de derde keer zal de ‘Duurzame Troonrede’ worden uitgesproken door de huidige nummer 1 van de Trouw Duurzame Top 100, Urgenda directeur Marjan Minnesma. Hierin zal zij haar visie geven op de huidige situatie op het gebied van duurzaamheid en uiteenzetten wat er nodig is om samen een duurzamer Nederland te realiseren. Begin dit jaar presenteerde zij het Urgenda rapport Nederland op 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt! Hierin wordt uiteengezet hoe het 5 keer anders kan op het gebied van wonen, vervoer, voedsel, produceren en energie opwekken. Een scenario met 100% duurzame energie blijkt goedkoper en schoner dan doorgaan op de oude voet, schept 150.000 nieuwe banen, biedt energiezekerheid en is eenmotor voor innovatie. Er wordt duidelijk beschreven hoe dit te realiseren is door bijdragen van bedrijven, burgers, overheden en maatschappelijke organisaties. Een deskundige jury bepaalt wie in aanmerking komt voor de prijzen en wie een Duurzaam Lintje krijgen.

De prijzen van Duurzame Dinsdag dienen ter ondersteuning van de uitwerking van de initiatieven. De volgende prijzen worden op 2 september uitgereikt:
GasTerra Energie prijs
Lidl Voedsel prijs
Duurzame Dinsdag prijs
Climate-KIC Runner-up prijs

9 kansrijke ideeën zijn genomineerd (op volgorde van binnenkomst).

Gratisoptehalen.nl (067– 2014) – Domingo Karsten – Amsterdam
Het doel van Gratis op te Halen is het hergebruik van spullen te stimuleren door aanbieders en vragers bij elkaar te brengen. Er worden geen financiële vergoedingen gevraagd of geboden. Door hergebruik te stimuleren probeert Gratis op te Halen het milieu te sparen.

Gezondheid met smaak (110 – 2014) – Feike van der Leij – Leeuwarden
Reststroom die vrijkomt bij het machinaal pellen van garnalen die in de Noord- en Waddenzee gevangen worden te gebruiken voor het ontwikkelen van een smaakvol bouillonblokje. Dit idee is onderdeel van de innovatiewerkplaats Health, Food & Technology binnen het Centre of Expertise Healthy Ageing, waar duurzame oplossingen worden uitgedacht om gezonde humane voeding te betrekken uit voorheen waardeloze reststromen.

Economizer CV Combiketel (153 – 2014) – Ron Postma – Voorburg
Een gesloten combi-ketel economizer die 15-20% rendementsverbetering geeft, terugbetaaltijd ongeveer 2-3 jaar. Het toestel is met elke gesloten CV (combi)-ketel te combineren, is eenvoudig aan te sluiten.

Delft Energy Club (162 – 2014) – Rob de Jeu – Delft
De Delft Energy Club maakt duurzame energie zichtbaar onder de TU Delft studenten en zet aan tot actie en innovatie via evenementen als CleanTech Challenge, All Energy Day etc. Initieert en faciliteert diverse projecten van studenten zoals de elektrische auto Collectrice of de Energiegebruikmonitor op Faculteiten.

Voedselmarkt.nl (169 – 2014) – Jacob Kapitein – Urk
Online platform waar ondernemers uit de voedselbranche hun vraag en aanbod van restpartijen kunnen plaatsen. Voedselmarkt.nl is een jong en duurzaam initiatie tegen voedselverspilling.

Van strobaal naar industrieel bouwblok van geperst stro (195 – 2014) – Pim Hondeveld – Gelselaar
Graan is wereldwijd voedsel. De reststof stro omvormen tot een efficiënt bruikbaar bouwmateriaal. Geprofileerde blokken van geperst stro met een breed scala van vormen en maten, zodat een ieder gewenst bouwblok kan worden gerealiseerd zonder enige bewerking aan deze blokken.

Composteerbaar fruitlabel (206 – 2014) – Arjan Klapwijk – Bleiswijk
De meeste fruitlabels komen terecht in het GFT afval of in thuiscompost. De composteerbare fruitlabels zijn biologisch afbreekbaar en voorkomen vervuiling van het compost. De etiketjes zijn gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen, dit in tegenstelling tot conventionele etiketten die vaak van polyethyleen zijn gemaakt.

Sociale levenscyclus analyse (214 -2014) – Rik Scholtes – Bussum
People Planet Profit vormen de belangrijkste uitgangspunten voor duurzaamheid van producten. Na de levenscyclus kosten (profit) wordt al enige tijd ook de milieu-impact van producten in beeld gebracht (planet). Tot nu toe is de people-kant echter buiten beschouwing gebleven in het levenscyclus-denken. We moeten ook naar de sociale kant van een product kijken. Het idee is om net als bij milieukundige LCA’s, de sociale kant van producten in beeld te brengen.

RiziQi (227 – 2014) – Deborah Sumter en Avital Zandvliet – Rotterdam
RiziQi is een mens aangedreven energie verschaffer die optimaal geschikt is voor ontwikkelingslanden. Het product kan worden beschouwd als een hoog nodige fietsaccessoire die op elke fiets kan worden geïnstalleerd. De mechanische energie, opgewekt door trappen, word omgezet in elektrische energie en opgeslagen in twee batterijen. Met het huidige prototype kan in 45 minuten fietsen genoeg energie worden geleverd voor 2 uur televisie, 60 uur aan telefoon opladen en 40 uur licht! Een geschikte oplossing voor ontwikkelingslanden.