De genomineerden voor de DGBC Green Leader Award zijn bekend. Uit alle inzendingen heeft de deskundige jury onder leiding van Maurits Groen vijf duurzame leiders geselecteerd. Jeanet van Antwerpen (CEO SADC), Klaas de Boer (Directeur Zuidas), Coen van Oostrom (CEO OVG), Rutger Schuur (Hoofd Real Estate Clients ABN AMRO) en Onno Dwars (Hoofd acquisitie & Innovatie Volker Wessels Vastgoed) maken kans op de award die op 8 juni tijdens PROVADA wordt uitgereikt.

Juryvoorzitter Maurits Groen is trots op de mooie lijst aan duurzame leiders die ieder vanuit hun eigen perspectief verduurzaming versnellen door leiderschap te tonen. “Nederland staat aan de vooravond van een duurzame energietransitie. Verduurzaming van de gebouwde omgeving zal daarin een belangrijke rol spelen. Het gaat om een urgent noodzakelijke omslag, die vraagt om deskundige, ervaren en bevlogen ‘green leaders’. Gelukkig daarom, dat zich steeds meer van zulke ‘kwartiermakers’ aandienen om dat proces goed te laten verlopen. Uit degenen die nu al volop actief zijn, hebben wij er vijf geselecteerd die allen van hoge kwaliteit zijn en ieder voor zich de ‘Green Leader Award 2016’ verdienen.”

Green Leader Award

De Green Leader Award is in het leven omdat de vastgoedsector weliswaar verduurzaamt, maar nog niet in volle hevigheid. Beslissers die lef en persoonlijk leiderschap tonen, kunnen met hun nieuwe, verfrissende inzichten het verschil maken en zodoende een krachtige impuls geven aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Keuze van de jury én publiek
De jury heeft gekozen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van verschillende spelers uit de gehele keten. Over deze genomineerden wordt een inspirerend magazine gemaakt door partners Cobouw en PropertyNL. Via www.greenleaderaward.nl bepaalt het publiek uiteindelijk wie er tot winnaar van de Green Leader Award wordt benoemd. De uitreiking vindt plaats op 8 juni om 15.30 uur tijdens de PROVADA in RAI Amsterdam.

De genomineerden

Jeanet van Antwerpen (CEO SADC)

Jeanet van Antwerpen heeft sinds haar aantreden als directeur van gebiedsontwikkelaar SADC de circulaire economie omarmd. Een van de locaties van SADC, The Valley, is zomer 2015 aangewezen als circulaire hotspot waar de komende jaren verschillende circulaire zones worden ingericht. Op deze manier wil Van Antwerpen van de regio Amsterdam een voorbeeld maken van wat mogelijk is in termen van circulaire economie. Zij paart haar overtuiging dat de geïndustrialiseerde wereld zich richting circulaire economie moet ontwikkelen aan een hard zakelijk gegeven: zij ziet de activiteiten op dit gebied als een USP waarop de Metropoolregio Amsterdam en Nederland zich kunnen onderscheiden in de concurrentie met andere steden en vestigingsregio’s. Zij neemt hiermee een aspect van duurzaamheid voor haar rekening die de komende tijd veel gewicht in de schaal zal stellen. De jury waardeert haar inspanningen om het begrip circulaire economie vanuit de theorie in de praktijk te brengen.

Klaas de Boer (Directeur Zuidas)

Klaas de Boer heeft als mr. Zuidas een jarenlange track record opgebouwd tijdens de ontwikkeling van dit gebied. Niet alleen in de draai van een strikt kantorengebied naar een plek voor werken en wonen maar ook als een gebied waar duurzaamheid in allerlei aspecten een grote rol speelt. De Zuidas is daarmee door zijn toedoen een voorbeeld van een gebiedsgewijze aanpak van duurzaamheidsoplossingen en de realisatie van het meest duurzame kantoorgebouw ter wereld, The Edge, is daarvan de exponent. Nu is de Zuidas een nieuwbouwlocatie en dan is het stellen van hoge duurzaamheidseisen vooraf minder complex als bij het aanpassen van bestaande gebouwen. Interessant is te zien hoe de gebouwen van de eerste generatie in het gebied zullen worden verduurzaamd.

Coen van Oostrom (CEO OVG)

Coen van Oostrom is met zijn bedrijf OVG van begin af aan de weg van duurzaamheid ingeslagen. En onder duurzaamheid verstaat hij niet alleen het toepassen van de meest geavanceerde technologieën in de gebouwen die hij ontwikkelt, een visie die vorig jaar nog werd beloond met de onderscheiding voor de OVG-ontwikkeling The Edge tot meest duurzame kantoorgebouw ter wereld. Onder duurzaamheid vat hij ook het leven van panden een tweede kans geven als de eerste gebruiker afhaakt. Zo is The Edge mogelijk geworden doordat hij het pand dat de hoofdgebruiker heeft achtergelaten op eigen risico aankocht en herontwikkelt. Het is deze, inmiddels jarenlang, consequent aangehangen visie en het in de praktijk toepassen daarvan waarmee Coen van Oostrom een nominatie als The Green Leader 2016 verdient.

Onno Dwars (Hoofd acquisitie & Innovatie Volker Wessels Vastgoed)

Vanaf de ondertekening van het Lenteakkoord in 2007 heeft Onno Dwars zich met volledige overgave op het thema duurzaamheid gestort. Dit gezien zijn persoonlijke overtuiging van de noodzaak om te verduurzamen maar ook omdat hij een interessant verdienmodel voor VolkerWessels Vastgoed signaleerde. Aanvankelijk met enige scepsis gadegeslagen in de sector, en door enkelen betiteld als ‘geitenwollen sok’ om zo agressief met het thema duurzaamheid aan de slag te gaan, is hij standvastig en ambitieus gebleven. Dit heeft geresulteerd in het enthousiasmeren en in beweging krijgen van vele betrokken partijen met als resultaat vele gerealiseerde duurzaamheidsconcepten, zoals hiervoor omschreven.

Rutger Schuur (Hoofd Real Estate Clients ABN AMRO)

Als head of Real Estate & Public Sector Clients bij ABN AMRO Bank maakt Rutger Schuur zich hard voor de verduurzaming van de Nederlandse vastgoedmarkt. In het afgelopen half jaar is door hem en zijn team hard gewerkt aan een nieuw initiatief om het door ABN AMRO gefinancierde vastgoed significant te verduurzamen. In de afgelopen zes maanden heeft Rutger leiding gegeven aan de ontwikkeling van een nieuw businessmodel waarbij ABN AMRO als financier haar klanten stimuleert om te verduurzamen. De grootste uitdaging hiervoor ligt binnen het bedrijf aangezien ABN AMRO zich op nieuw terrein begeeft hiermee. Niet alleen vinden zij iets van de duurzaamheid van het gefinancierde vastgoed, ook gaan zij de uitdaging aan om de verduurzaming te financieren. Om deze processen op gang te krijgen en succesvol af te ronden is leiderschap en daadkracht nodig.