De genomineerden voor de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2016 zijn bekend. Fairphone, Fujifilm Manufacturing Europe B.V. en Koppert Cress B.V. maken kans op deze prestigieuze duurzaamheidsprijs. Op donderdag 26 mei wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens de feestelijke uitreiking. Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting, is voornemens deze uitreiking bij te wonen.Brainport Regio Eindhoven is het toneel van de uitreiking waarbij het thema ‘Creating the Future’ centraal staat. Voor meer informatie zie www.kw1prijs.nl  

Anne-Marie Rakhorst, voorzitter van de vakjury van de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap: “Alle drie de genomineerden opereren op internationale schaal en zijn op een zeer onderscheidende wijze bezig met duurzaam innoveren. Zo zet Fairphone zich in om de keten van elektronica te beïnvloeden door o.a. de telefoon modulair samen te stellen, waardoor onderhoud wordt vergemakkelijkt en de levensduur wordt verlengd. Ook Koppert Cress zet zich in om verandering te brengen in de ketenaanpak. Dit gebeurt door op een andere manier naar voeding en voedsel te kijken en hierbij ook op verschillende succesvolle manieren de eindgebruiker te betrekken. Fujifilm, de derde genomineerde, is een uitermate innovatief bedrijf dat zichzelf opnieuw heeft uitgevonden na het fotorolletjestijdperk. Zo innoveert het zelfs buiten de bestaande producten en doelgroepen door o.a. plasma’s en membraam technologie toe te passen en de start van een eigen open innovatie hub: een broedplaats voor wetenschappelijke instellingen en bedrijven. Het zijn dan ook drie terechte genomineerden voor de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2016.

Genomineerden Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2016

Onder leiding van juryvoorzitter Anne-Marie Rakhorst heeft de vakjury van de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap de volgende drie genomineerden voor de Plaquette 2016 geselecteerd (op alfabetische volgorde):

  • Fairphone
  • Fujifilm Manufacturing Europe B.V.
  • Koppert Cress B.V.

 Over de Koning Willem I Plaquette 2016

De Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap beloont duurzame innovaties van kleine of grote organisaties. Organisaties met duurzaam management, een duurzaam product of dienst, duurzame internationale samenwerking of die duurzaam produceren konden zich tot en met januari kandidaat stellen voor deze prestigieuze prijs. In 2014 ontving Coöperatie TexelEnergie U.A. de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap. 

Over de Koning Willem I Stichting

De Koning Willem I Stichting is in 1958 in het leven geroepen door De Nederlandsche Bank N.V. en een aantal, aan het bedrijfsleven gelieerde, organisaties. Sinds 1958 kent de Stichting prijzen en plaquettes voor onderscheidend ondernemerschap toe. De Koning Willem I Stichting heeft als doelstelling de nationale economie van nieuwe impulsen te voorzien en daarmee het aanzien van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. In het bestuur zijn o.a. vertegenwoordigd: De Nederlandsche Bank N.V., Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNO-NCW, MKB Nederland, De Maatschappij, Instituut Nederlandse Kwaliteit, NIVE, TNO, Kamer van Koophandel Nederland, Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Nederlandse Vereniging van Banken en De Nederlandse Staatsloterij. Voor meer informatie zie www.kw1prijs.nl

genomineerden-plaquette