Op 9 februari is de finale voor de Gelderse Circulaire Innovatie top 20. En de genomineerde innovaties zijn bekend! Uit deze top 20 heeft de jury hun top 5 bekend gemaakt. Deze kandidaten pitchen tijdens de finale voor een jury, waarna één van hen de titel en de juryprijs toegekend krijgt. Daarnaast kan er gestemd worden welke van de 20 innovaties ervan door gaat met de Publieksprijs!

De Jury top 5 is:

D2D Water Solution B.V. met Drop2Drink Unit

De Drop2Drink unit is geboren uit de drang om bij te dragen aan het oplossen van SDG6: Clean Water & Sanitation. Door klimaatsverandering wordt het steeds belangrijker om flexibele en lokale oplossingen toe te passen als aanvulling op de bestaande infrastructuur. Door regenwater te benutten als bron voor drinkwater en de Nederlandse drinkwaternorm te borgen is de waterhuishouding veilig en is transformatie een zo klein mogelijke ingreep. Men kan volledig off-grid voorzien in drinkwater en is daardoor zelfredzaam. De toepassing is eindeloos en legt een nieuwe fundring voor de toekomst van de waterhuishouding.

Plantics B.V. met Natural Traffic Sign

De Natural Traffic Sign wordt gemaakt van hennep en biohars. De hennep wordt in Nederland geteeld en gewonnen. Biomassa, waarin CO2 wordt opgesloten en dat ook nog eens lokaal wordt geteeld. Ook de Biohars is gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Aan het einde van de levenscyclus van een verkeersbord kunnen de grondstoffen (hars en hennep) eenvoudig van elkaar worden gescheiden en opnieuw gebruikt. Alleen al in Nederland staan ongeveer 3 miljoen verkeersborden. Door aluminium verkeersborden te vervangen door Natural Traffic Signs kan deze markt volledig circulair worden.

geWOONhout B.V.met HOUTbaar Huis Didam

HOUTbaar woningen zijn duurzaam, circulair en CO2-arm gebouwd, doordat ze van hout – een biobased, natuurlijke én hernieuwbare grondstof – zijn gemaakt. Hout slaat CO2 op; dit in tegenstelling tot staal, beton en kalkzandsteen. Daarnaast zijn de woningen op module- en op elementniveau volledig remontabel en verplaatsbaar. Alle elementen zijn voorzien van een QR-code waardoor de specificaties herleidbaar zijn, zowel tijdens de montage als tijdens of na de gebruiksperiode. Dat maakt de elementen van HOUTbare woningen zeer geschikt voor hergebruik. Met dit product helpt geWOONhout B.V. de wereld circulair te worden doordat de woningen demontabel, losmaakbaar en herbruikbaar (remontabel) zijn.

Straw Blocks Systems B.V. met Gezond voedsel en (gezonde) betaalbare huisvesting uit één plantaardige grondstof.

Onze gezamenlijke uitstoot (mens en dier) is een mondiaal probleem en vraagt om drastische maatregelen/oplossingen voor onze toekomst. Laten we er aan beginnen, alle ingrediënten zijn voorhanden. Regionaal gezond voedsel en gezonde betaalbare huisvesting ineen, biedt nieuwe wegen met ongekende toekomstperspectieven voor landbouw en bouw, twee ‘geplaagde’ sectoren die beide worstelen met hun footprint en uitstoot. Zowel een minder belastende landbouw als bouw zal voor de toekomst de grote uitdaging worden. Klimaat, milieu en energie vragen er duidelijk om! Een koppeling van landbouw en bouw, met in haar slipstream: recreatie, toerisme, natuur, landschap, biodiversiteit en teeltwisseling.

Lagemaat Circulair met Circulair remontabel bouwsysteem

Door sloopafval als geheel weer in te zetten als bouwmateriaal voor de ontwikkeling van nieuwe gebouwen voorkomt Lagemaat Circulair tienduizenden tonnen sloopafval. Dit bespaart op zijn beurt dan weer tienduizenden tonnen grondstof, die niet aan de aarde onttrokken hoeven te worden. Normaliter zou naast de onttrekking van de grondstoffen hier grote milieuschade en CO2 emissie als gevolg hebben, wat nu voorkomen wordt. Daar waar nog bewerkingen plaatsvinden op het gedolven basismateriaal doen zij dit daar waar maar mogelijk milieuvriendelijk en met (grootschalige) inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Waar we materialen tekort komen bij de realisatie passen we bio-based materialen toe. Het eindresultaat is remontabel, energiezuinig, vergroend en adaptief.

De finale van de Gelderse Circulaire Innovatie Top 20 vindt plaats op de Noviotech Campus. Voorafgaand aan de finale ontdek je hoe daar circulair ondernomen wordt. Na afloop is er gelegenheid om nader kennis te maken met de finalisten en het circulaire netwerk uit Gelderland. Hier vindt je de namen van de 20 innovaties en kun je je aanmelden om de finale bij te wonen óf de livestream te bekijken. Zowel publiek aanwezig bij de finale, als kijkers op de livestream kunnen meestemmen voor de publieksprijs.