De gemeente Haaksbergen wil van Bedrijventerrein Stepelerveld het meest duurzame en innovatieve bedrijventerrein van Twente maken. Niet alleen worden op dit terrein duurzame gebouwen gerealiseerd, ook de openbare ruimte wordt duurzaam ingericht. Deze combinatie van gebied en gebouwen is bijzonder. Om de ambities waar te maken, heeft de gemeente gekozen om te ontwikkelen volgens het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL. Ook krijgen ondernemers die een kavel afnemen hulp bij de mogelijkheden om duurzaam te bouwen.

Bedrijventerrein Stepelerveld in Haaksbergen staat met stip op 1 om het meest duurzame en innovatieve bedrijventerrein van Nederland te worden. Met een expertteam is gekeken naar de mogelijkheden om een 4 sterren classificering te behalen op het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL voor gebiedsontwikkeling. Na de haalbaarheidstoets is Haaksbergen een aanbestedingsprocedure gestart, waarbij op basis van 100% kwaliteit gegund werd aan de partij die het beste invulling geeft aan deze ambitie. Aannemer Strukton Civiel Noord & Oost kwam als beste kandidaat uit de bus en gaat na de bouwvak aan de slag. Zij boden zeer concrete innovatieve invullingen die zij willen toepassen in het gebied, hetgeen veel vertrouwen geeft voor het vervolgproces in bouwteamverband.

Duurzaamheid in de openbare ruimte

Het bouwteam bestaat naast Strukton Civiel uit een afvaardiging van de gemeente Haaksbergen en BREEAM-expert voor gebiedsontwikkeling Greenbase. Samen gaan zij het komende half jaar aan de slag om te bepalen hoe invulling wordt gegeven aan de duurzaamheidsambities voor de openbare ruimte, waarbij water, groen en energie bepalende elementen zijn. De openbare ruimte wordt onder meer ingericht met energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen, energiezuinige verlichting, slimme opslag van hemelwater, een reflecterend wegdek waardoor minder verlichting nodig is, het behoud van houtwallen, biobased producten en andere out-of-the-box-initiatieven. Ook kijken zij welke innovaties passen binnen de gebiedsontwikkeling.

Veel interesse ondernemers voor kavels 

De duurzaamheidsambities van de gemeente voor Stepelerveld trekt nu al ondernemers aan die graag duurzaam willen bouwen. Het terrein is gericht op bedrijven die een groen imago en duurzame bedrijfsvoering als ambitie hebben, zowel kleine als grote bedrijven, bestaande en startende. Dankzij de nieuwe N18 is de bereikbaarheid van Stepelo en Stepelerveld nog verder geoptimaliseerd. Zeker met een partij als Uzin Utz als duurzame ondernemer in het gebied, heeft de gekozen aanpak een aanzuigende werking op bedrijven die duurzaam willen ondernemen. Er lopen op dit moment veel gesprekken met geïnteresseerde bedrijven. NOURYON (voorheen AkzoNobel) heeft inmiddels aangegeven zich te willen vestigen op Stepelerveld, juist ook vanwege de inzet op BREEAM. 

Hulp tijdens onderzoeksfase

Om geïnteresseerde ondernemers te helpen met de mogelijkheden om het maximale uit hun nieuwbouw te halen, biedt de gemeente hulp aan tijdens de onderzoeksfase. Die hulp wordt aangeboden door specialist in duurzaam bouwen Greenbase en kan bestaan uit het onderzoeken van de mogelijkheden voor bouwsubsidies of van de terugverdientijd van duurzame oplossingen. Daarmee krijgt de ondernemer een goed beeld van alle opties en de kosten en opbrengsten van duurzaam bouwen. Door de mogelijkheden van duurzaam bouwen te onderzoeken, sorteren ondernemers nu alvast voor op aankomende eisen van de Rijksoverheid met betrekking tot energielabels.

Wereldwijde methode voor duurzaamheid 

Alle inspanningen moeten uiteindelijk leiden tot het verkrijgen van het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL voor gebiedsontwikkeling. Dit keurmerk is een wereldwijd erkende methode om de duurzaamheid van gebouwen én gebieden te meten en te certificeren. Er zijn vijf niveaus, waarbij 5 sterren het hoogste niveau is. De gemeente streeft naar een ambitieniveau van 4 sterren. Wethouder Koopman is blij met de richting die zij ingeslagen zijn. “Door dit keurmerk te ambiëren maken we in de nabije toekomst aantoonbaar dat Stepelerveld daadwerkelijk een duurzaam bedrijventerrein is. Dat kan ook in financiële zin aantrekkelijk zijn voor ondernemers die duurzaam willen bouwen. Als een totale ontwikkeling van gebied en gebouw tegelijk wordt opgepakt, profiteren ondernemers én gemeente daarvan. Wij denken dat BREEAM-NL een prima instrument is om onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.”

Start bouwrijp maken voorjaar 2020

De ontwikkeling van Bedrijventerrein Stepelerveld is een ontwikkeling die samen met het bedrijfsleven en de provincie Overijssel wordt opgepakt. De verwachting is dat Strukton Civiel in het voorjaar van 2020 kan starten met het bouwrijp maken van de openbare ruimte. Nu al kunnen ondernemers die een kavel willen afnemen contact opnemen met de gemeente. Door samen in de voorbereidingsfase op te trekken, kan er nog meer voordeel behaald worden.

Meer informatie over Stepelerveld