Gestart wordt bij de bedrijventerreinen Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek; Uitenhagestraat en de bedrijvenlocatie aan de Ypenburgse Stationsweg, in het Prins Willem-Alexanderkwartier.

“Met duurzaam bouwen op bedrijventerreinen valt nog een wereld te winnen”, aldus wethouder Henk Kool. “Ondernemers en ontwikkelaars laten nu kansen liggen om het milieu een dienst te bewijzen en tegelijkertijd kosten te besparen. Duurzame technieken zijn per saldo goedkoper dan conventionele, verspillende technieken. Zeker als de milieueisen steeds verder worden aangescherpt.” De gemeenteraad stelde in 2008 de Nota Duurzame Bedrijventerreinen vast, met duurzaamheideisen aan (bouw)plannen op bedrijventerreinen. De nota pleitte ook voor het aanstellen van een duurzaamheidadviseur.

Ondernemers en ontwikkelaars op de bedrijventerreinen kunnen hun plannen aan de duurzaamheidadviseur voorleggen. Daarbij gaat het om maatregelen voor ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit, energiebesparing, afvalverwerking of het verduurzamen van productieprocessen. De inzet is milieustandaarden te realiseren die aanzienlijk hoger liggen dan de huidige eisen van het bouwbesluit. Daarnaast zal de duurzaamheidadviseur de gemeente ondersteunen om te zorgen dat duurzaamheid een vast onderwerp wordt op de agenda bij (her)ontwikkeling van de drie bedrijventerreinen.

De drie gebieden hebben elk een ander karakter: Uitenhagestraat is een binnenstedelijk terrein dat een complete herstructurering ondergaat, Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek is een bestaand bedrijventerrein waar per kavel vernieuwingen plaatsvinden en het bedrijventerrein in Ypenburg wordt nog ontwikkeld. Voor de ontwikkeling van de locatie in Ypenburg heeft de gemeente in het stedenbouwkundig plan duurzaamheideisen opgenomen, waaraan ontwikkelaars voor dit gebied zich moeten houden.