Andere opvallende gedragingen die worden beïnvloed door het gedrag van de leidinggevende blijken verder het niet uitvoeren van taken in ruil voor geld of gunsten van externen (18%), het ten onrechte bevoordelen van vrienden en familie buiten de organisatie (16%), diefstal van bedrijfsmiddelen (15%), misbruik van voorkennis (12%) en seksuele intimidatie (11%). Werknemers die misbruik maken van het kopieerapparaat, internet en passwords blijken overigens nauwelijks te worden beïnvloed door het voorbeeldgedrag van hun leidinggevende.

-Willen managers integer gedrag van hun medewerkers stimuleren, dan begint dit met het eigen goede voorbeeldgedrag”, constateert prof. Muel Kaptein, deskundige op het gebied van integriteit bij KPMG en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. -Het gaat echter niet alleen om het goede voorbeeldgedrag. Een integere manager stimuleert medewerkers ook tot integer gedrag. Een integere manager zorgt er voor dat het voor medewerkers helder is welke integriteitregels gelden. Ook is het van belang dat een manager zorgt voor een open cultuur waarin dilemma’s bespreekbaar zijn en men elkaar kan aanspreken op niet-integer gedrag.”

Uit het onderzoek blijkt dat maar één op de drie Nederlandse leidinggevenden openstaat voor kritiek. Bovendien spreekt slechts de helft van de leidinggevenden medewerkers aan op niet-integer gedrag. Volgens Kaptein is het daarom niet verwonderlijk dat medewerkers hierin een rechtvaardiging vinden om elkaar niet aan te spreken. -Als je baas niet-integer gedrag gedoogt, ligt het niet erg voor de hand om niet-integer gedrag van een collega of de baas zelf aan de orde stellen.”