Gasunie staat klaar om de landelijke infrastructuur voor het transport van waterstof te ontwikkelen, zoals de staatssecretaris voor Energie en Klimaat vandaag aan Gasunie heeft gevraagd. Hiermee levert Gasunie een bijdrage aan een toekomstige duurzame leefomgeving. Waterstof is namelijk een essentieel onderdeel van de duurzame energiemix van de toekomst. Op dit moment is Gasunie al verantwoordelijk voor het transport, opslag en conversie van aardgas binnen Nederland.

Han Fennema, CEO van Gasunie, is blij met het besluit van het Ministerie van EZK: “Dit besluit is een mijlpaal in het kader van de energietransitie. Wij leveren dan ook graag onze bijdrage aan het verder versterken van de ontwikkeling van waterstof in Nederland. Dat is goed voor de leidende positie van ons land op dit vlak. Nederland wordt namelijk het eerste land dat het bestaande aardgasnetwerk geschikt maakt voor waterstof.” Gasunie staat klaar om het landelijk transport van waterstof voor alle marktpartijen mogelijk te maken, benadrukt Fennema: “Met onze kennis en kunde leveren we een bijdrage aan de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050. Gasunie heeft ruime ervaring met veilig en betrouwbaar transport, opslag en conversie van aardgas. En op het gebied van waterstof hebben we inmiddels ervaring opgedaan met de ondergrondse leiding die wij drie jaar geleden in Zeeuws-Vlaanderen hebben omgebouwd naar waterstof.” Gasunie is al bezig met de voorbereidingen voor een landelijk waterstofnetwerk en verwacht na de zomer te starten met de ontwikkeling van de eerste leidingen. “Vanzelfsprekend zetten wij alle stappen in nauwe afstemming met huidige en toekomstige gebruikers, partners en andere belanghebbenden.”

Goed nieuws voor het klimaat en de Nederlandse economie

Waterstof levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot in de industrie, en straks ook in de mobiliteit en de gebouwde omgeving. Gasunie-CEO Fennema: “Dat is goed nieuws voor het klimaat én voor de Nederlandse economie. Alle industriële regio’s krijgen snel toegang tot de waterstofinfrastructuur. Dit geeft de Nederlandse economie een belangrijke uitgangspositie. De eerste delen van het transportnet worden ontwikkeld in de regio’s waar de waterstofactiviteiten het meest concreet zijn, zoals Rotterdam en Groningen.” Het geschikt maken van bestaande aardgasleidingen voor waterstof begint met de infrastructuur binnen de regionale industriële clusters. Gasunie zal deze vervolgens met elkaar, met opslaglocaties én met het buitenland verbinden. “De aaneengesloten landelijke infrastructuur zal niet alleen onze havens en industriële clusters met elkaar en met waterstofopslaglocaties verbinden, maar ook met onze buurlanden. Daarmee wordt Nederland de toegangspoort naar Europa voor de wereldwijde waterstofmarkt.”, aldus Fennema.

Lagere kosten door hergebruik bestaande leidingen

Gasunie raamt de investeringen van het gehele project op € 1,5 miljard. Deze investering is nodig omdat de infrastructuur vanaf het allereerste gebruik direct volledig beschikbaar moet zijn. Ook moet de capaciteit groot genoeg zijn voor de toekomstige vraag. Het landelijk waterstofnetwerk moet in 2027 gereed zijn en zal dan voor 85% uit hergebruikte aardgasleidingen bestaan, aangevuld met nieuwe leidingen. Groot voordeel is dat de kosten hiermee een factor vier lager uitpakken dan wanneer volledig nieuwe leidingen zouden worden aangelegd. De capaciteit van het netwerk bedraagt 10 GigaWatt, gelijk aan 25% van het totale energieverbruik van de Nederlandse industrie. Op termijn kan dit verder worden uitgebreid.

HyWay27-rapport: hergebruik van leidingen voor waterstof is veilig en kosteneffectief

Het besluit van het Ministerie van EZK volgt op het HyWay27-rapport, waarvoor een breed samenwerkingsverband heeft onderzocht of en hoe het bestaande aardgasnetwerk van Gasunie kan worden hergebruikt voor waterstof. Uit het onderzoek blijkt dat hergebruik van aardgasleidingen een veilige en kosteneffectieve manier is om waterstof te vervoeren. Daarmee is waterstof als energiedrager niet alleen duurzaam, maar gaan we ook duurzaam om met de huidige infrastructuur, door deze te hergebruiken voor waterstoftransport.