Het kennisinstituut werkt in het wetenschappelijk onderzoek samen met de Wageningen Universiteit en het Landbouw Economisch Instituut (LEI). De bedoeld is om alle spelers in de foodsector (zowel het out-of-homekanaal als foodretail) aanknopingspunten te bieden tot verbetering van het duurzaamheidsbeleid. Het FSIN is partner in dit onderzoek vanwege de door het FSIN ontwikkelde denkmodellen en de ervaring met grootscheepse Delphi onderzoeken, waarbij de mening van beleidsbepalende organisaties in het out-of-homekanaal en de foodretail in het onderzoek worden betrokken.
Onafhankelijk
Onlangs formuleerde het FSIN haar doelstellingen voor 2010 en 2011. In de komende jaren gaat het FSIN zijn rol als ‘onafhankelijk kennisinstituut’ verder uitbouwen. Zo bouwt het FSIN aan de samenwerking met wetenschappelijke instituten, zoals het EFMI, LEI en de Wageningen Universiteit. Maar ook de samenwerking met HBO instellingen (hotelscholen) gaat in 2010 van start. Verder heeft het FSIN al een paar jaar een begin gemaakt met het in kaart brengen van de totale foodmarkt en dat wordt de komende jaren verder verdiept in samenwerking met onderzoeksbureau GfK. In 2011 komt er een nieuwe Foodshopper Monitor. Dit jaar test het FSIN de nieuwe manier van informatieverzameling met GfK’s Consumer jurypanel. In 2011 moet er een extra monitor komen die voorlopig de Foodshopper Monitor is gedoopt.