Om duurzame ontwikkeling op het boerenerf extra te stimuleren, maakt FrieslandCampina jaarlijks een bedrag van 24 miljoen euro beschikbaar. Hoe hoger leden-melkveehouders binnen het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus planet scoren, hoe hoger de vergoeding. Deze extra investering is in lijn met de strategie om te leiden met duurzaamheid en de beste voedingsstoffen te bieden met minimale milieu-impact.

Inzicht tot op boerderijniveau

Hein Schumacher, CEO FrieslandCampina: “FrieslandCampina wil leiden met duurzaamheid en we streven naar een CO₂-neutrale keten. Dat is hard werken en dat doen onze leden dan ook. Zij kozen er in 2014 al voor om elkaar tot nog betere duurzaamheidsprestaties aan te zetten, waarbij het meest uitgekeerd wordt aan de beste presteerders. Zij verduurzamen dus al jaren en dat levert al veel op. Om dit verder te stimuleren, betalen we jaarlijks 24 miljoen euro extra uit voor duurzaamheidsinspanningen. En omdat we op allerlei onderdelen – van uitstoot van verschillende broeikasgassen tot dierenwelzijn – op boerderijniveau monitoren hoe onze leden presteren, kunnen we ook heel specifiek belonen. Als onze klanten hier ook in blijven investeren, zoals via de hogere vergoeding voor On the way to PlanetProof-zuivel, kunnen onze leden nog verder verbeteren.”

Investeringen in 2019

In 2019 investeerde FrieslandCampina ook meer in duurzaamheidsprojecten op en rondom het erf, onder meer gefinancierd uit de meerprijs die aan retailers gevraagd werd voor zuivel onder het duurzaamheidskeurmerk ‘On the way to PlanetProof’. Zo kunnen leden bijvoorbeeld nog meer kennis opdoen via de workshops ‘Winnen met Klimaat en Natuur’; met inmiddels al ruim 5.000 deelnemers. Daarnaast stimuleerde het leden met de overstap naar hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, mest) en door hogere prijzen voor de door de onderneming afgenomen groene stroom van deze boeren. Ook werden de eerste vrachtwagens die de melk ophalen voorzien van schonere brandstof (LNG en elektriciteit).

Wat meet Foqus planet?

Foqus planet meet onder meer de milieu-impact van een melkveebedrijf, zoals de hoeveelheid zelf geproduceerd voer (eiwit van eigen land), broeikasgasuitstoot, stikstofbodembalans, ammoniakemissie en blijvend grasland, maar ook dierenwelzijn en -gezondheid. De leden van FrieslandCampina kunnen 24/7 inzien hoe ze op de verschillende onderdelen scoren. De hoeveelheid punten in combinatie met de hoeveelheid geleverde melk beïnvloeden onder meer de toeslag.