De bestuurders van Franse beursgenoteerde ondernemingen moeten zich bij de vervulling van hun taken voortaan richten naar het belang van de onderneming, “daarbij rekening houdend met de sociale en ecologische aspecten van de activiteiten van de onderneming”. De definitieve tekst van het wetsvoorstel waarin dit is opgenomen is op 11 april jl. door het Franse parlement met 147 stemmen voor en 50 tegen aangenomen.

Het wetsvoorstel is een uitvloeisel van het in 2017 gelanceerde ‘Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises’ (PACTE).

Om het ‘sociale profiel’ van de Franse ondernemingen verder te versterken, moeten de Franse ondernemingen die ten minste acht niet-uitvoerende bestuurders tellen voortaan ten minste twee werknemersvertegenwoordigers hebben. Nu geldt bij deze grote ondernemingen nog een minimum van één werknemersvertegenwoordiger.

Daarnaast worden de beursgenoteerde ondernemingen wettelijk verplicht gesteld om de beloningsverhoudingen binnen de onderneming te openbaren. Het gaat daarbij om de verhouding tussen de beloning van de bestuurders en de gemiddelde en de mediane beloning van de ‘gewone’ werknemers. Ook moeten zij de veranderingen in deze ratio’s in de afgelopen 5 jaar weergeven.

(overgenomen uit Nieuwsbrief Eumedion, april 2019)