Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht heeft prof. dr. Frank Biermann per 1 december 2015 benoemd tot hoogleraar Global Sustainability Governance bij het Copernicus Institute of Sustainable Development van de faculteit Geowetenschappen.

Een betere wereldwijde regelgeving voor duurzame ontwikkeling

Een van de meest uitdagende, huidige politieke problemen is de wereldwijde milieuverandering. De gemiddelde temperatuur kan bijvoorbeeld zonder beter klimaatbeleid deze eeuw wel drie tot vier graden stijgen, met alle desastreuze gevolgen van dien. We hebben daarom op korte termijn een beter beleid nodig en effectievere regelgeving, die onze samenleving een duw in de rug kunnen geven richting duurzamere productie en consumptie. De nieuwe leerstoel zal focussen op onderzoek naar mondiale instituties en overheidsafspraken, om daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan een wereldwijde duurzame ontwikkeling.

Politicoloog en internationaal jurist Frank Biermann is van plan deze leerstoel in te vullen met onderzoek naar bijvoorbeeld internationale klimaatonderhandelingen, mogelijkheden om de VN te hervormen, mondiale regelgeving over klimaatadaptatie, de rol van wetenschap in internationale politiek, ethische en normatieve kwesties zoals mondiale rechtvaardigheidsvraagstukken en de legitimiteit van instituties.

Verbinding van Utrechtse strategische thema’s ‘Sustainability’ en ‘Institutions for Open Societies’

De Universiteit Utrecht heeft haar onderzoek gebundeld in vier interdisciplinaire strategische thema’s, waaronder Sustainability en Institutions for Open Societies. Biermann focust zich al twintig jaar op de ingewikkelde verbinding tussen duurzame ontwikkeling en mondiale instituties. De overstap naar Utrecht was voor hem ook niet meer dan logisch.

Een leidende rol in belangrijke internationale onderzoeks- en beleidsnetwerken

Biermann kan zijn leidende rol in belangrijke internationale onderzoeks- en beleidsnetwerken aan de faculteit Geowetenschappen voortzetten. Dat geldt vooral voor zijn functie als voorzitter van de Earth System Governance Research Alliance, het grootste sociaalwetenschappelijke netwerk op het gebied van duurzaamheidsbeleid, met partners in Azië, Australië, Afrika, de Amerikaanse continenten en verschillende Europese landen. Met het vernieuwende paradigma ‘earth system governance’ – door Frank Biermann in 2005 geïntroduceerd – zal duiding worden gegeven aan de kwalitatieve verandering en schaalvergroting in de milieuproblematiek.

Een rijk verleden

Frank Biermann wordt geregeld uitgenodigd voor internationale commissies en panels, en sprak onder andere op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, bij het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité. Voorheen was Biermann verbonden aan onder andere de universiteiten van Harvard, Lund, Maryland, Stanford, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Jawaharlal Nehru Universiteit, het Potsdam Institute for Climate Impact Research en The Energy and Resources Institute (TERI) in New Delhi.

Twintig jaar aan onderwijservaring

Prof. Frank Biermann kijkt er ook erg naar uit om onderwijs te geven in de internationaal leidende bachelor- en masteropleidingen van de faculteit Geowetenschappen. Hiermee brengt hij twintig jaar aan onderwijservaring uit Duitsland, India, Nederland, de VS en Zweden naar Utrecht.

Sustainability Universiteit Utrecht

Door haar expertise op het gebied van Sustainability te bundelen, ontwikkelt de Universiteit Utrecht integrale oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken en draagt zij bij aan een betere toekomst voor volgende generaties. Dit thema verbindt het excellente Utrechtse duurzaamheidsonderzoek uit de alfa-, bèta- en gammawetenschappen. De focus ligt op water, energie en een gezonde leefomgeving. Sustainability is een van de vier strategische onderzoeksthema’svan de Universiteit Utrecht.