Een interview met Frank Baggermans, Managing Director bij Orange Business Services Benelux. Met zo’n 20+ jaren in de ICT-industrie is hij een expert op het gebied van IT voor B2B. Orange Business Services helpt bedrijven onder andere met de digitale transformatie, optimalisatie van de huidige netwerkinfrastructuur maar ontwikkelt en levert ook IT-toepassingen welke bijdragen aan de MVO-doelstellingen van organisaties.

Hoe zit het met de digitale sector en duurzaamheid?

Voor de digitale sector is de uitdaging tweeledig: Als sector moeten we andere sectoren helpen bij het invoeren van milieuvriendelijke digitale oplossingen, en tegelijk tegemoetkomen aan de wereldwijd groeiende vraag van bijna 8 miljard mensen naar betere diensten en bovendien ook onze eigen ecologische voetafdruk verkleinen. Uit onderzoek in 2018 is gebleken dat de digitale sector verantwoordelijk is voor 3,5% van de wereldwijde CO2-uitstoot en nog altijd groeiende is. Hoewel dit vergeleken met andere sectoren een klein puntje van de taart is, moet dit zeker niet worden onderschat. Terwijl wij andere sectoren ondersteunen bij het verkleinen van hun ecologische voetafdruk, moet onze sector ervoor zorgen dat de verwachte groei in het dataverkeer hand in hand zal gaan met een lagere CO2-uitstoot. Met andere woorden, onze industrie moet meer doen met minder.

In toenemende mate is de interesse en bewustwording aanwezig om de ecologische voetafdruk van de digitalisering te verminderen. Het is belangrijk voor ons als sector om kennis te delen met bedrijven op het gebied van milieuvriendelijke digitale oplossingen. De tijd dat wij alleen te maken hadden met CIO’s ligt achter ons, door de digitalisering heeft elke afdeling binnen een organisatie te maken met IT-toepassingen zowel op softwaregebied als hardware. We merken met regelmaat dat men veronderstelt dat duurzame oplossingen ook hoge kosten met zich meebrengen. Investeringen in duurzame digitale oplossingen kunnen direct financiële voordelen opleveren. Het kan het ook een positief effect hebben op de stakeholders, iets wat zich niet direct op de balans laat terugvinden maar net zo belangrijk is voor de lange termijn. Het is daarom belangrijk om goed inzichtelijk te maken wat de effecten zijn op zowel de korte als lange termijn.

Op wat voor manier kan IT bijdragen aan de MVO-doelen van een bedrijf?

Dat is op veel verschillende manieren mogelijk, afhankelijk van de sector of organisatie.

Wij ontwerpen en ontwikkelen diensten en oplossingen om duurzame alternatieven aan te moedigen, zoals smart cities, Internet of Things (IoT), Machine to Machine (M2M), energieoptimalisatie, vermindering van de CO2 uitstoot, en milieuvriendelijk transport.

IT-toepassingen kunnen zorgen voor een betere datastroom, de waardevolle inzichten die hierdoor ontstaan dragen zo bij aan een betere besluitvorming. Betere datastromen leiden niet alleen tot betere financiële besluiten maar geven zeker ook inzicht in de mogelijkheden van procesoptimalisatie en besparingen én in eventuele knelpunten.

Data onderbrengen in groene datacenters die op hernieuwbare energie draaien, is een mooi voorbeeld van het verduurzamen van de organisatie waar elk bedrijf mee zou kunnen beginnen. Daarnaast zijn er ook meer specifieke toepassingen die per bedrijf of sector ontwikkelt kunnen worden. Doordat IT-toepassingen op veel verschillende niveaus kunnen bijdragen aan de MVO-doelen is het mogelijk om zowel kleine als grotere projecten op te starten.

Een ander mooi voorbeeld vind ik de IoT-connectiviteit (Internet of Things), waar al veel over is geschreven. Maar hoe werkt deze technologie in de praktijk? LoT heeft het mogelijk gemaakt allerlei zaken te monitoren die vroeger niet mogelijk waren. Dankzij IoT kunnen we nu bijvoorbeeld viskwekerijen op afstand monitoren, met behulp van sensornetwerken om waarden als pH en temperatuur van het water te meten. Dit betekent dat het beheer van viskwekerijen wordt geautomatiseerd en dat visteeltbedrijven efficiënter en duurzamer werken. Belangrijk is dat organisaties nieuwsgierig zijn naar nieuwe technologieën en toepassingen. Er zijn zoveel mogelijkheden maar waar begin je? Dat is waar wij om de hoek komen kijken met onze expertise en consultancy.

In de detailhandel helpen IoT-oplossingen, ondersteund door kunstmatige intelligentie (AI), detailhandelaars om nieuwe duurzaamheidsprogramma’s op te zetten die het potentieel hebben om de hele waardeketen te transformeren. Van het verminderen van het energieverbruik en een kleinere CO2-voetafdruk tot het optimaliseren van toeleveringsketens, verantwoord inkopen en afvalvermindering.

Wat voor impact heeft Covid-19 op de MVO-doelen bij jullie klanten?

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van directies. Van de multinationals die we hebben ondervraagd, zei 65% dat ze werken aan verduurzaming. Dit zal echter niet van de ene op de andere dag gebeuren. Door de pandemie hebben veel bedrijven moeite om het licht aan te houden. Toch heeft het hen een pad voorwaarts getoond waar ecologie en economie hand in hand kunnen gaan. Ook klanten, partners en werknemers willen steeds vaker zakendoen met bedrijven die belang hechten aan mens en milieu en niet alleen aan kwesties die van invloed zijn op de winstmarges. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is dan ook essentieel, zelfs in B2B. Bedrijven lijken de urgentie van het probleem in te zien en te reageren. Het aantal bedrijven dat klimaatmaatregelen in hun bedrijfsherstelplannen heeft opgenomen en hun CO2-uitstoot tot nul terug wil brengen, is in 2020 verdubbeld, zelfs in het licht van COVID-19.

Hoe zit het met de eigen MVO-doelen?

Wij luisteren naar de behoeften van onze klanten, werknemers en investeerders en zetten ons in om een maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn. Onlangs hebben wij The Green Act aangekondigd, een transformatieprogramma voor het milieu. Ons doel is om onze overgang naar duurzame groei te versnellen en een referentie te zijn voor duurzame digitale transformatie. Om tegen 2040 onze CO2-uitstoot tot nul te reduceren, hebben wij ambitieuze doelstellingen gesteld tot 2025. Deze omvatten het verminderen van onze CO2-uitstoot met 30% ten opzichte van 2015 en ervoor te zorgen dat 50% van de energie van de Orange Group afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen (in vergelijking met 18% nu).

Enthousiast ben ik ook over het initiatief om actief op zoek te gaan naar mogelijkheden voor co-innovatie met partners en klanten op basis van onze milieudoelstellingen. In Frankrijk hebben wij bijvoorbeeld een nutsbedrijf geholpen bij de invoering van een slimme meteroplossing die het waterverlies met een miljoen kubieke meter per jaar heeft verminderd, waardoor de waterverspilling aanzienlijk is teruggedrongen.

De Benelux lanceerde onlangs zijn lokale CSR-plan boven op het plan van de overkoepelende Orange groep. We zullen ons richten op drie doelen: Doing Good, Going Green en Embracing People waar wij verschillende projecten en commitments onder zullen hangen.  Als voorbeeld voor Going Green willen we voor het eind van het jaar 10 MVO-doelstellingen/strategieën met onze klanten definiëren om zo bij te dragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals van onze klanten. Ander voorbeeld is dat we in Nederland een Mobiliteitsplan hebben waardoor we voor 2025 een klimaat neutraal wagenpark hebben waarbij ook het gebruik van openbaar vervoer gestimuleerd zal worden. Met Embracing People willen we bijdragen aan het mogelijk maken en promoten van sociale, economische en politieke inclusie, ongeacht, leeftijd, geslacht, ras, etniciteit, handicap, etc. Ons lokale CSR-plan kent een breed draagvlak onder onze mensen. Het idee is nl. dat de doelen en commitments die gedefinieerd zijn, ingevuld worden met concrete projecten vanuit onze medewerkers. Afgelopen maand hadden we onze Benelux MVO Kick-off. Na afloop hebben meer dan 60 collega’s zich aangemeld om aan 1 van de 3 doelen hun bijdrage te gaan leveren.

Denkt u dat we op een keerpunt zijn beland in de transitie naar een duurzamer bedrijfsleven?

Het is duidelijk geworden dat duurzaamheid en energie neutrale businessmodellen van essentieel belang zijn. “Build back better” mag niet zomaar een slogan zijn, maar moet dienen als een constante herinnering dat de planeet een duurzamere toekomst nodig heeft. Als bedrijven de recente ontwikkelingen willen overleven, bloeien en herstellen, dan moet de zakenwereld dat ook doen. De pandemie heeft ons doen beseffen dat we allemaal deel uitmaken van één groot geheel en dat we samen op 1 planeet wonen die dringend moet worden gekoesterd en verzorgd. Als gevolg daarvan heeft het Coronavirus de vraag van stakeholders uit alle regionen naar milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) doen toenemen. Het is wellicht de grootste uitdaging van onze tijd, de transitie naar een duurzame planeet en samenleving.