Jean-Paul Votron, CEO van Fortis: “Onze grootste verantwoordelijkheid als publieke onderneming is het creëren van waarde. Dit is de belangrijkste bijdrage die wij aan de maatschappij kunnen leveren. Wij zijn ervan overtuigd dat succes ook wordt bepaald door de manier waarop wij die waarde creëren. Daarom is duurzaamheid één van onze topprioriteiten.”

In 2005 is aanzienlijke vooruitgang geboekt met ‘Agenda 2006′, de routekaart van Fortis naar duurzaam ondernemen. Naast de publicatie van het eerste duurzaamheidsverslag zijn een kredietbeleid ten aanzien van duurzaamheid en een beleid voor de defensie-industrie vastgesteld. Tevens hebben de businesses en horizontale functies van Fortis prestatieindicatoren op het gebied van duurzaamheid geformuleerd. Er is een centraal duurzaam inkoopbeleid vastgesteld en het Executive Committee heeft een groepsbrede milieubeleidsverklaring goedgekeurd. Een van de prioriteiten hierbij is de ontwikkeling
van een milieumanagementsysteem.

Herman Verwilst, Deputy CEO en voorzitter van de Corporate Sustainability Steering Group van Fortis: “Ik geloof in concrete doelstellingen en in het bereiken van resultaten. Wij passen deze methode ook toe op ons duurzaamheidsbeleid, waardoor onze medewerkers de vertaalslag kunnen maken naar duurzaamheid in hun eigen zakelijke context.”
Fortis is marktleider op het gebied van Carbon Banking en is één van ’s werelds grootste investeerders in duurzame energie. Wij komen daarmee tegemoet aan de behoeften van de markt. Hetzelfde geldt voor onze dienstverlening op het gebied van duurzaam vermogensbeheer. Dit heeft niet alleen geleid tot tastbare financiële resultaten, maar ook tot een sterke band met onze klanten.

Op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid zetten medewerkers, via de Belgische en Nederlandse Fortis Foundations, hun kennis en kunde in voor maatschappelijke organisaties. Fortis werkt op dit moment aan uitbreiding van dit concept naar andere landen. Inmiddels is in Luxemburg een Fortis Foundation actief. Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Polen volgen in de loop van 2006.
Momenteel wordt met prioriteit gewerkt aan de volgende fase van het duurzaamheidsbeleid. Fortis wil als leidende financiële instelling op dit gebied worden erkend. Na ‘Agenda 2006’ zal een nieuw actieplan worden opgezet, een plan dat zal doorlopen tot 2009, in lijn met de algemene organisatiestrategie.

In het eerste kwartaal van 2006 heeft Fortis in dit kader reeds een aantal concrete stappen gezet. In februari zijn de Equator Principles ondertekend, een internationale standaard op het gebied van project financiering. Tevens sluit Fortis zich aan bij Global Compact en UNEP FI (United Nations Environment Programme, Financial Initiative). In verband met haar aanwezigheid in verschillende nichemarkten, formuleert de organisatie op dit moment sectorbeleid waarin duurzaamheid wordt geïntegreerd.